Undersøgelse viser, at langt de fleste unge føler sig trygge i nattelivet

Fyns politi har sammen med SSP fra hele øen sat sig for at finde ud af, om deres unge føler sig trygge i nattelivet.

Syv ud af ti unge i alderen mellem 16 og 21 år svarer i ny undersøgelse, at de grundlæggende er trygge, når de bevæger sig rundt i nattelivet. De møder dog også en række utryghedsskabende forhold. 74% svarer, at de har oplevet truende adfærd eller vold mod andre, og det har gjort dem utrygge.

I alt 5.447 unge har deltaget i den store spørgeundersøgelse, som de unge har besvaret anonymt. Lidt over halvdelen af besvarelserne stammer fra unge, der studerer i Odense.  

Undersøgelsen afdækker også enkelte af de unges gå-i-byen vaner. Herunder deres brug af stoffer og alkohol.

Undersøgelsen er lavet af Fyns Politi

Undersøgelsen, der hedder ’Trygt natteliv’, er lavet af Fyns Politi i tæt samarbejde med SSP i de ti kommuner på Fyn, Langeland og Ærø. Det er politidirektør Arne Gram og Kredsrådet, der består af borgmestrene i de ti kommuner i politikredsen, som har bestilt undersøgelsen.  

”Målet med undersøgelsen var at få et mere klart billede af, hvordan de unge oplever trygheden i nattelivet. Det har vi nu fået, og jeg glæder mig først og fremmest over, at langt de fleste unge synes, det er trygt at færdes i nattelivet – men undersøgelsen viser også, at der er plads til forbedringer. Nu skal vi i Kredsrådet have nærlæst resultaterne, og så forventer jeg, vi sammen vil pege på nogle områder, hvor vi i fællesskab kan sætte nogle initiativer i gang,” siger Odenses borgmester Peter Rahbæk Juul.

Hvad skaber utryghed for de unge?

Der er mange elementer, som kan gøre de unge utrygge i nattelivet. Trusler og vold står højt på listen over det utrygge. Ydermere svarer 68% af de unge, at de er lidt eller meget utrygge ved personer eller grupper, som råber eller taler grimt til dem i nattelivet. Flere kvinder end mænd oplever tilråb og uønsket opmærksomhed som utryghedsskabende.

Blandt forhold, som unge finder giver utryghed, kan nævnes: Personer af fremmed etnisk oprindelse, berusede og påvirkede personer, blufærdighedskrænkelser og seksuelt motiverede henvendelser, personer med aggressiv eller højtråbende adfærd, samt personer i grupper.  

I Odense nævner nogle unge Kongens Have, den indre by og Odense Banegård Center som steder, hvor trygheden kunne være bedre.  

42% tilkendegiver, at de er lidt eller meget utrygge, når de er på vej fra et sted til et andet i nattelivet. Inde på natklubberne eller værtshusene føler de unge sig ret trygge.  

Fremme af tryghed

Mange af de unge svarer, at de er bevidste om selv at gøre noget for at være trygge. Tre ud af fem siger, at de følges med venner. Næsten lige så mange fortæller forældre eller venner, hvor de er. Ligeledes sørger ca. hver femte unge for at følges med nogen eller blive hentet, når de skal hjem.  

De unge fortæller endvidere, at synligt politi, dørmænd, Natteravne og god belysning, er vigtige tryghedsskabende faktorer i nattelivet.

Politidirektør Arne Gram fra Fyns Politi fortæller, at kommuner og politi i fællesskab på baggrund af undersøgelsen vil kigge på, hvordan trygheden kan fremmes.

De unge siger nej til narko

Hele 94% af de unge svarer, at de ikke bruger narko, når de går i byen. 40% oplyser, at de i nattelivet har set nogen, der købte eller solgte narko.  

Mere end 15% af de unge svarer, at de under byture har oplevet, at nogen forsøger at sælge dem hash.  

54% af de unge oplyser, at de ofte bliver moderat fulde når de går i byen, mens 23 % angiver, at de ofte bliver meget fulde.