Smitten stiger: Her lukkes der nu skoler

Foto: Shuttertsock

For at inddæmme et udbrud af coronasmitte er der nedsat en taskforce og en række tiltag er iværksat i bydelen Vollsmose i Odense. Der sker ifølge en pressemeddelelse fra Sundhedsministeriet fordi incidenstallet er stigende.

Vollsmose i Odense er ramt af et smitteudbrud med Covid-19. Derfor lukkes to skoler, testindsatsen i bydelen intensiveres, og Styrelsen for Patientsikkerhed rykker ud i bydelen sammen med kommunens medarbejdere.

"Vi har konstateret et udbrud, som kræver akut handling i lokalområdet. Vi har derfor sat resolut ind og i tæt koordination med Odense Kommune iværksat en række tiltag, da hurtig inddæmning af smitten er forudsætningen for, at vi kan genåbne det øvrige samfund," udtaler sundhedsminister Magnus Heunicke i en pressemeddelelse.

På baggrund af det stigende incidenstal iværksættes der derfor en række tiltag.

Abildgårdskolen og HC Andersen skolen lukker indtil videre. Dette tiltag er iværksat af Odense Kommune i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Derudover intensiveres testaktiviteterne yderligere. Der er sat mobile teststationer op flere steder i området. Alle 10.000 borgere i Vollsmose opfordres kraftigt til at blive testet hurtigst muligt. Der vil snarest komme en lokal udmelding i Vollsmose om, hvornår den øgede testkapacitet er klar til at teste alle borgerne.

For at understøtte indsatsen i bydelen sender Styrelsen for Patientsikkerhed medarbejdere afsted allerede fra weekenden. Styrelsens medarbejdere vil sammen med kommunens medarbejdere være synlige i bybilledet iført veste og vil ringe på døre og informere borgerne om smitteforebyggelse og test.

Dertil vil der bliver omdelt informationsmateriale om smitteforebyggelse og test på relevante sprog. Ligesom Odense kommune er i kontakt med dagligvarebutikker med henblik på at skærpe de hygiejniske forhold, afstandskrav m.m. Kommunen er også i kontakt med moskeer imamer m.m. i nærmiljøet vedr. information om risiko for smitte til fredagsbøn.

Fyns Politi øger opmærksomhed omkring Vollsmosecentret og klubber.