Cirka 1.400 træer skal flankere letbanen: De første er allerede plantet

I forbindelse med anlægget af letbanen har det været nødvendigt at fælde nogle gamle træer. Der plantes dog cirka to nye træer for hvert af de gamle, der bliver fældet. På den måde bidrager Odense Letbane til lokalplanens mål om at gøre Odense til en grønnere by. I disse uger plantes 285 træer langs letbanesporet på Nyborgvej og Ørbækvej.

Alle eksisterende træer langs den kommende letbane er registreret, og der er udarbejdet en detaljeret plan for den nye beplantning. Det er ikke så ligetil at finde plads til 1.400 træer gennem byen, når der også skal være plads til letbanesporene, vejbaner, fortove og cykelstier.

Mange forskellige træsorter plantes

Odense Letbane bliver cirka 14,5 kilometer lang. Med 1.400 træer ville det være rundt regnet et træ for hver tiende meter, hvis træerne blev fordelt ligeligt på hele strækningen.

Man kunne måske forestille sig, at man kun plantede én træsort hele vejen langs letbanesporet. Det kunne eksempelvis være japanske kirsebærtræer, der ville give en mere end 14 kilometer lang, lyserød blomstrende trærække gennem byen hvert forår.

Der bliver dog tale om en varieret beplantning, fortæller Svend Sørensen, som er projektleder hos Odense Letbane P/S:

”I samarbejde med Odense Kommune er der udvalgt træsorter, så de bedst muligt passer ind i de byrum, hvor de skal plantes. Der er tale om forskellige løvtræsorter og nåletræer. I alt fordelt på cirka 70 forskellige sorter. Træerne skal have en vis alder og størrelse, så den nødvendige robusthed er til stede. Det giver det bedst mulige resultat for træerne efter udplantning.”

Træerne leveres af HedeDanmark A/S, der tidligere hed Hedeselskabet.

Udplantningerne af de nye træer vil primært foregå om efteråret og vinteren. Når letbanen efter planen åbner for drift sent i 2020, skal alle træerne være plantet i den fynske muld.

Grønnere Odense

Odense Kommune har som bekendt en handleplan, der skal gøre Odense til Danmarks Grønneste Storby. Set i dette grønne lys passer det fint ind med de 1.400 nye træer, hvoraf mange plantes umiddelbart langs letbanesporet, mens andre plantes i grupperinger ved eksempelvis Idrætsparken og på Benedikts Plads.  

Foruden træerne vil letbanen også på anden vis medvirke til at gøre Odense til en grønnere by. Langs størstedelen af strækningen vil letbanen nemlig køre på et otte meter bredt græstæppe.