Odenseanske skoler løb (igen) med publikumsprisen ved DM i skoleudvikling

Ved DM i skoleudvikling måtte repræsentanter for Skolesamarbejdet i Nord, der består af 9 folkeskoler i Odense og UngOdense, på podiet to gange: Dels løb de med en 3. plads i hovedkonkurrencen, dels tog de publikumsprisen for tredje gang. Skolesamarbejdet i Nord vandt med et udviklingsforløb, der skal gøre eleverne uddannelsesparate og hjælpe dem til at træffe de bedst mulige uddannelses- og karrierevalg.

Det er landsforeningerne ’Skole og Forældre’ og ’Danske Skoleelever’, der står bag DM i skoleudvikling. Alle folkeskoler kan deltage i konkurrencen.

Idéen med at afvikle årlige mesterskaber med konkurrencer er at stimulere og fremme en udviklingskultur på skolerne med udnyttelse af mulighederne i blandt andet folkeskolereformen. Det er endvidere et formål med mesterskaberne at få de mange udviklingsprojekter, som foregår ude på Folkeskolerne, frem i lyset. På den måde øges muligheden for, at skolerne lærer af hinanden. Odenses børn- og ungerådmand, Susanne Crawley Larsen (R) håber da også, at det bliver tilfældet med Skolesamarbejdet i Nords vinderprojekt, der har titlen 'Unge i Uddannelse og Job'.

Detektiv på egne uddannelsesmuligheder

Projektet 'Unge i Uddannelse og Job' har involveret 500 elever fra 8. årgang på Abildgårdskolen, Agedrup Skole, H.C. Andersen Skolen, Kroggårdsskolen, Næsby Skole, Rising Skole, Søhusskolen, Seden Skole og Sct. Hans Skole. Med i projektet er i høj grad også UngOdense, som er Odenses ungdomsskole. Formand for Skolesamarbejdet i Nord er viceungdomsskoleleder Erik Rasmussen fra UngOdense.

For elever forløb 'Unge i Uddannelse og Job' over fire dage. En dag har de tilbragt på en erhvervsuddannelse og en dag i en virksomhed. Derudover har vejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning i Odense været til stede i alle klasserne i løbet af ugen for at klæde eleverne på i forhold til deres fremtidige uddannelse og karrieremuligheder. Målet er at give eleverne viden og kompetencer til at træffe de bedst mulige valg for deres professionelle fremtid.

Hvert år evalueres elevernes udbytte af forløbet 'Unge i Uddannelse og Job'. Det måles for eksempel, om eleverne gennem deltagelse i forløbet er blevet mere eller mindre interesseret i at vælge en erhvervsuddannelse. I det forgangne skoleår har omkring 40% af eleverne svaret, at de er blevet mere interesseret i at vælge en erhvervsuddannelse efter de gennem læringsforløbet har haft mulighed for at undersøge tingene selv på nærmeste hold.

”Jeg synes, at det har været rigtig fedt at prøve at være i det rigtige miljø. Vi har for eksempel både været i SuperBrugsen og på en erhvervsuddannelse, Tietgen Business. Så det var rigtig fedt at prøve at komme ud og se, hvordan det er at gå derude og lære de ting som de gør,” siger Sebastian Rau Jørgensen, 8. klasse, Kroggårdsskolen.

Stor velvilje fra erhvervslivet

Det kræver stor åbenhed hos erhvervslivet at åbne virksomhederne for 500 skoleelever. Eleverne har i forløbet kunnet vælge imellem seks forskellige uddannelsesretninger på alle fire erhvervsuddannelser i Odense og ikke færre end 40 forskellige virksomheder og institutioner har deltaget i initiativet. Her kan blandt andet nævnes butikker, børnehuse, plejecentre, håndværksfirmaer, anlægsgartnere, gartnerier og Odense Kommune.

”Dette ville ikke kunne lade sig gøre, hvis ikke det var fordi, at vi er så mange, der er gået sammen om at udvikle og realisere det her læringsforløb. Jeg vil derfor gerne takke alle samarbejdspartnere for deres bidrag ind i projektet,” siger Erik Rasmussen.

Juryen er enig

Til DM i skoleudvikling bestod juryen af medlemmer fra Danmarks Lærerforening, BUPL, Skolelederforeningen, Børne- og Kulturchefforeningen, Undervisningsministeriets Læringskonsulenter, Danske Skoleelever, Skole og Forældre.

Juryen har lagt vægt på, at Skolesamarbejdet i Nord med 'Unge i Uddannelse og Job' systematisk arbejder med at gøre eleverne uddannelsesparate, hvilket ses som en grundlæggende problemstilling i skolerne. Det anerkendes, at Skolesamarbejdet i Nord har fokus på, at eleverne kommer ud at se arbejdspladser og konkret introduceres til mange forskellige uddannelsestilbud. ”Det betyder blandt andet, at når børnene kommer hjem og skal fortælle deres forældre, hvad de har oplevet, så bliver samarbejdet mellem barn og forældre om valg af uddannelse mere kompetent”, hedder det i begrundelsen.

I sagens natur har juryen ikke noget at gøre med Publikumsprisen, der går til det projekt, der har skabt mest opmærksomhed på Facebook. Og her scorede Skolesamarbejdet i Nord et ægte hattrick, da de ved DM i skoleudvikling for tredje år i træk formåede at tiltrække opmærksomhed og opbakning fra hele lokalområdet til netop deres udviklingsforløb. Skolesamarbejdet i Nord fik 159 delinger og 163 likes til opslaget om deres samarbejde mellem folkeskoler, ungdomsskole, Ungdommens Uddannelsesvejledning i Odense, erhvervsskoler og virksomheder.

”På vegne af Skolesamarbejdet i Nord, er jeg stolt over, at vi for tredje år i streg modtager Publikumsprisen. Vi har scoret hattrick og samtidig vundet 3. prisen i hovedkonkurrencen. Jeg synes, at vi i den grad har bevist, at når vi går sammen, så kan vi meget mere til gavn for vores unge og deres udvikling”, siger en glad Erik Rasmussen.