Pas på dit barn i cyberspace: Tag på en dilemmarejse

En undersøgelse om unges forhold til cyberkriminalitet i Odense Kommune viser, at forældre generelt ikke forstår eller interesserer sig tilstrækkeligt for deres børns kommunikation på de sociale medier. Nu sættes fokus på problemet og cirka 17.000 forældre får mulighed for at blive klædt på til opgaven.

Unge i alderen fra 16 til 24 år i Odense Kommune har i en undersøgelse fortalt om deres vaner og holdninger til at kommunikere på sociale medier. Undersøgelsen afdækker blandt andet, at forældre dels ved for lidt om, hvad deres børn foretager sig på de sociale medier, dels ikke giver deres holdninger til kende i dialoger med børnene.

Samtidig fremgår det, at de unge kun har ringe viden om, hvad der er lovligt og ulovligt på nettet.

Har brug for guidning og sparring med forældrene

I en travl hverdag kan det være svært for forældre at nå det hele samvittighedsfuldt. Ydermere kan man forledes til at tro, at når børn og unge er så velbevandrede i den digitale verden, så har de nok styr på det hele. Man kan som voksen måske endda føle sig som en novice i forhold til store børn og unge, når det gælder færden i den digitale verden, men de unge har brug for forældrene også påtager sig en deltagende forældrerolle her.

”Som forældre skal vi interessere os for vores børns færden online, og vi skal tale med dem om, hvad man må og ikke må. For det kan godt være, at de unge har styr på teknikken, når det kommer til de sociale medier. Men det er os som forældre, der har ansvaret for vores børns ve og vel på nettet,” siger borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

”Det er afgørende, at vores børn og unge lærer at gennemskue, hvordan teknologi kan blive brugt, men i særdeleshed også misbrugt. Både for de unges egen skyld og trivsel, og for Odenses fremtid som teknologi- og robotby,” tilføjer borgmesteren.

Tag med på dilemmarejse

Odense Kommunes nye initiativ hedder Sund Digital Familie, der som omdrejningspunkt har en såkaldt dilemmarejse, som man skal tilmelde sig.

I løbet af tre søndage modtager familierne tre dilemmaer som afsæt for strukturerede samtaler om adfærd online. I løbet af blot femten minutter skal familierne behandle dilemmaer, der giver en række overvejelser om, hvordan man passer på hinanden i cyberspace. Der er altså tale om 3 dilemmaer, 3 søndage á 15 minutter.

Dilemmarejsens tre stop har følgende overskrifter:

  • Lovlig og ulovlig billeddeling: Hvor går grænserne?
  • Trusler og mobning: Det er ikke bare "for sjov".
  • Personlig sikkerhed og hacking: Nysgerrighed, privatliv og konsekvenser.

Det er meningen, at hver dilemma-samtale skal munde ud i, at familierne laver en handleplan for, hvad man gør, når man er i tvivl om, hvorvidt man overskrider grænsen for sund net-adfærd.

Gennemtestet dilemmarejse

Mange forældre er allerede taget af sted på Dilemmarejsen, men projektleder Eva Maria Knudsen fortæller, at der er åbent for, at man kan koble sig på indtil 1. december. Man kan deltage, hvis barnet eller børnene er mellem 13 og 19 år.

Inden Dilemmarejsen blev åben for alle familier med børn i målgruppen, blev initiativet testet på en række forældre fra nogle skoler i Odense. Erfaringerne var absolut positive. 80 procent af de deltagende forældre svarede, at de efterfølgende taler om noget nyt, når de taler om de unges adfærd online. 87 procent oplevede, at det var en god måde at have samtaler på i familierne.

Læs mere om iniativet på kommunes hjemmeside her.

Du kan melde dig til Dillemmarejsen her.