Kommunen støtter brobygning over generationskløften

Fortællerstole i Odenses børnehuse er et eksempel på, hvordan ældre og børn mødes og udveksler livserfaringer. Foto: Odense Kommune

En ny pulje på 2 millioner kroner er åben for ansøgninger til initiativer, der kan bringe generationer sammen i 2019.

Ældre, der fortæller historier for børnehavebørn, fællesspisninger for flere generationer og idrætsdag for bedsteforældre og børnebørn. Det er nogle af de aktiviteter, der har fundet sted på baggrund af bevillinger fra 'En stærk Generationspagt' i 2018. Her kunne kommunale institutioner, borgergrupper og foreninger søge om tilskud til møder mellem generationerne.

Den 1. februar 2019 åbnes der op for en ny pulje på 2 millioner kroner med samme formål om at skabe energi, glæde og udveksling af livserfaringer, når generationerne får bedre mulighed for at mødes og skabe varige relationer på tværs af alder.

"Vi er begejstrede over at høre om de aktiviteter, som allerede er blevet sat i gang - og nu lever videre - med penge fra 'En stærk Generationspagt'. Vi er meget spændte på at se, hvad odenseanerne kan finde på af gode ideer i år. Med den interesse, vi har set indtil nu, er der ingen tvivl om, at vi her har ramt et behov hos både børn, voksne og ældre. Ikke alene kan generationerne opleve at få hjælp fra hinanden i hverdagen, men de mærker samtidig glæden ved at give lidt af sig selv og føle sig værdsat," siger ældre- og handicaprådmand, Søren Windell, og børn- og ungerådkvinde, Susanne Crawley Larsen.

Svarfrist i midten af marts

Der er seks uger til at få formuleret sin ansøgning til nye aktiviteter i 2019, da fristen er den 17. marts. Ansøgningen skal være inden for en af de fire hovedkategorier:

1. Generationsmøder mellem kommunens institutioner
2. Generationsmøder om fælles aktiviteter i lokalområder 
3. Ældres fortælling og overdragelse af livsvisdom til børn og unge
4. Familien som omdrejningspunkt for generationsmøder 

Link til ansøgningsskema findes her.