Hvordan skal busserne køre, når letbanen kommer i gang?

En del af den kollektive passagertrafik vil flytte fra busserne over i letbanetogene, når de efter planen ruller ud på skinnerne om cirka to år. Odense Kommune har sendt to forslag angående busnettet for 2020 i offentlig høring. Du kan gøre din mening gældende indtil den 7. november 2018.

De to forslag, man kan vælge imellem, betegnes som henholdsvist Stambusscenariet og Tilbringerscenariet og afspejler to forskellige principper for planlægning af den kollektive trafik i Odense. De to scenarier er sammenlignelige på den måde, at de begge er lige udgiftstunge målt i driftstimer.

I begge scenarier er letbanen og det regionale busnet indtænkt.

Principper for kollektivnettet

Odense Kommune har i forbindelse med forarbejdet til det nye busnet udarbejdet nogle principper, som de to scenarier også tager højde for. Et af principperne er, at så mange borgere som muligt skal have under 400 meter til et busstoppested, men busserne skal dog som hovedregel ikke køre på de mindre lokalveje.

Det er besluttet, at de nuværende byområder og trafikkorridorer fastholdes så vidt muligt i det nye rutenet, og frekvensen skal tilpasses passagergrundlaget, således at højeste frekvens tilfalder ruter med flest passagerer. En analyse har vist, at buskundepotentialet er stort i Odense centrum, hvor relativt få har egen bil. Det samme gælder i nogen udstrækning for områderne Vollsmose, Rosengårdcentret, Blangstedgård, og den sydlige del af Skibhusene og Bolbro.

Ikke overraskende viser en analyse også, at Odense centrum er et meget vigtigt målpunkt med mange bosatte, arbejdspladser, studerende og butikker. Det er vigtigt, at den kollektive trafik understøtter et rejsemønster med fokus på Odense centrum, såvel som SDU, OUH og Rosengårdcentret.

I principperne nævnes også, at førerløse busser og teletaxaordninger kan indtænkes.

Stambusscenariet

Hovedprincippet i Stambusscenariet er, at de fleste bybusserne ligesom letbanen og de regionale busser har Odense Banegård Center som mål og udgangspunkt.

Foruden de regionale busser, der kommer til Odense Banegård Center ad otte ruter, tales i Stambusscenariet om ’stambusruter’ og almindelige busruter. Stambusserne kører til Odense Banegård Center ad de store trafikkorridorer med flest passagerer fra Bellinge, Korup, Bullerup og Fraugde. Stambusserne vil have en høj afgangsfrekvens med 4 afgange i timen i myldretiden, 3 afgange i timen i dagtimerne i øvrigt, og 2 afgange i timen i aftentimerne og weekenderne. Stambussernes høje frekvens hænger fint sammen med letbanens med 8 afgange i timen i myldretiden. Det betyder, at passagerer, der skifter fra stambusser til letbane eller omvendt, kun får minimal ventetid.

De øvrige bybusser kører med 2 afgange i timen i dagtimerne og 1 afgang i timen aften og weekender.

Tilbringerscenariet

I Tilbringerscenariet er det primære princip, at ruterne som udgangspunkt ikke fører ind til Odense Banegård Center, men fører hen til en af letbanestationerne. Det betyder færre busser inde i centrum, og man undgår, at bybusser og letbanen konkurrerer om de samme passagerer. Det betyder naturligvis også, at passagerer, der ikke bor langs letbanen, får et skifte fra bus til tog, når de skal ind til centrum. Man kan sige, at busserne kommer til at fungere som ’tilbringer-net’ til letbanen.

Frekvensen på tilbringerruterne vil være 4 afgange i timen i myldretiden, og 2 afgange i timen i dagtimerne, aftentimerne og weekenderne.

I Tilbringerscenariet er der også mulighed for eventuelt at have en "ringrute" langs ring 2, som kan skabe forbindelse mellem øvrige buslinjer og letbanen.

Du kan give din mening til kende her.