Ejerslykkeskolen kåret som Årets Cykelskole 2018

Cyklistforbundet har udnævnt Ejerslykkeskolen som Årets Cykelskole for på fornem vis at tænke cyklen ind i hverdagen på skolen, og for at involvere både elever, ansatte og forældre i arbejdet med at få eleverne op på cyklen.

Cyklistforbundet uddeler prisen som afslutning på børnemotionskampagnen Alle Børn Cykler 2018

12 skoler har indsendt en begrundet nominering til prisen, og alle nomineringer er vurderet af en ekstern jury bestående af politikere og repræsentanter fra en række organisationer.

Direktør i Cyklistforbundet, Klaus Bondam, siger i anledning af udnævnelsen:

"Det er meget inspirerende at se Ejerslykkeskolen arbejde så iderigt med at fremme cykling blandt skolens elever. Det gør en forskel, når skoler gør cyklen til en naturlig del af et aktivt børneliv. Børn cykler, når de voksne skaber mulighederne."

Med prisen følger et diplom og et forårsbesøg af Cyklistforbundets cykelmekanikere, der vil hjælpe skolens elever med at gøre cyklerne klar til en ny sæson.

Cykler Jorden Rundt

Juryen begrunder udnævnelsen med, at Ejerslykkeskolen arbejder struktureret og målrettet med cykelfremme. Både elever og elevråd inddrages, det samme gør forældrene og de ansatte, og der er en strategi og en målsætning hele vejen rundt. 

Samtidig er der på skolen en række spændende cykelinitiativer. Elever kan i 0.-4. klasse vælge cykelskole som valghold. 2.-3. klasses elever kan første uge i sommerferien gå på sommercykelskole, som afholdes af skolens pædagoger. Skolen har renoveret og udvidet cykelparkeringen, så der tæt på skolens indgange er plads og cykelstativer til alle skolens elever. Der er cykelværksted på skolen styret af en pædagog og en gruppe elever. Og der er lånecykler, hjelme og ladcykel klar til at cykle på tur til ud af huset-undervisning. 

Skolen har også nedsat et cykeludvalg blandt personalet. Cykeludvalget har blandt andet igangsat projektet "Vi cykler jorden rundt". Her tæller skolen de kilometer, som elever og lærere cykler på små og store ture i skoletiden og tegner det op på den 40 meter lange kilometerlinje, som der er malet på skolens område.

Færre børn cykler i dag

For ti år siden advarede Sundhedsstyrelsen om, at andelen af børn, der bliver kørt i bil til skole, er steget med 200 procent på bare 30 år. Samtidig er antallet af børn, der cykler, faldet næsten 30%. 

Der er ifølge Cyklistforbundet intet, der tyder på, at den udvikling har ændret sig siden. Tværtimod. Både antallet af biler, og antallet af kørte kilometer i bil siden da i Danmark, er kun vokset. 

Derfor glæder Klaus Bondam sig over de mange gode nomineringer til prisen.  

"At kunne cykle giver børn frihed, oplevelser og selvtillid. Daglig cykelmotion giver også sunde børn, der lærer bedre i skolen. Vi håber, at vi medprisen kan inspirere andre skoler, forældre og lokalsamfund til at sætte cykelglæde, aktive transportvaner og sikre skoleveje på dagsordenen i eget lokalområde," siger Klaus Bondam.