To nybyggerier præmieret – men folk på gaden kan ikke se skønheden

”Jeg synes bestemt ikke det er en flot bygning. Det ligner jo et fængsel eller en lagerbygning!” siger Louis Bøgedal, der er meget interesseret i arkitektur. Han tilføjer, at han på en halv time kunne have tegnet en flottere bygning. Sydbanks områdekontor minder ham om triste, kommunistiske bygninger i det tidligere Østtyskland.

I mandags blev to nye odenseanske byggeprojekter præmieret af kommunen for "smukt og godt byggeri." Carl Nielsens Kvarter 9-17 og Sydbanks områdekontor på Sdr. Boulevard. Sidstnævnte bygning fik særdeles knubbede ord med på vejen, da vi gik en tur forbi.

”God arkitektur handler om æstetik og skønhed, men det handler lige så meget om, hvorvidt bygningen opfylder sin tiltænkte funktion, og om den forholder sig til det sted, den er placeret,” sagde Jane Jegind (V) i sin tale mandag.

Jane Jegind sad i spidsen for den dommerkomité, som udvalgte de to byggerier til præmering. De øvrige medlemmer var byrådsmedlem Anders W. Berthelsen (A), arkitekt Mette Tony, arkitekt Erik Brandt Dam, chef for Byudvikling i Odense Kommune Ellen Drost og chef for Drift og Anlæg i Odense Kommune Thomas Østergård Jørgensen. Komiteen vurderede en række projekter i Odense og udvalgte de to byggerier til præmiering.

Jane Jegind udtalte endvidere, at ”præmiering af godt og smukt byggeri er en vigtig begivenhed, der sætter fokus på kvaliteten i byggeriet og på arkitekturens indflydelse på vores daglige omgivelser.”

Vinderbygningerne

Carl Nielsens Kvarter 9-17.

Det ene præmierede byggeri ligger i Carl Nielsens Kvarter 9-17. Byggeriet er dermed en del af 'Fra gade til by-projektet’, der handler om at ændre et område fra at være en del af den 4-sporede trafikåre, Thomas B. Thriges Gade, til at blive et nyt og bæredygtigt byrum med boliger, erhverv, kulturinstitutioner og 1.000 parkeringspladser.

Byggeriet på Carl Nielsens Kvarter 9-17 omtales i begrundelsen for præmieringen som et imødekommende byggeri, der ligger som en port til det nye område og med ansigt mod den åbne park. Særligt fremhæves bygningens konstruktion, murede overflader og lys. Ligeledes nævnes de fine udsigtsforhold fra boligerne.

Sydbank, Sdr. Boulevard 39-41.

I et vejkryds på Ring 2 ses på hjørnet af Sdr. Boulevard og Kløvermosevej Sydbanks områdekontor, der ligeledes har opnået præmiering som et godt og smukt byggeri 2018.

I begrundelsen beskrives bygningen som en sammensat bygning i fire etager opført i røde teglsten. Bygningen sammenlignes med en mangekantet monolit – altså en stor stenblok eller klippe, der udgør et solidt hjørne med stor tyngde mod vejene i krydset. På bygningens bagside indrammer den vinkelformede bygning en tagterrasse. Bygningens interiør beskrives som velformet.

Folks dom: Forfejlet, grim og firkantet

Smag og behag er som bekendt ikke altid noget, alle kan være enige om. Odense24 tog på gaden for at høre, om borgerne i Odense er enig med embedsmændene, politikerne og fagfolkene i dommerkomiteen.

Er Sydbanks områdekontor værdig til ”Præmiering af godt og smukt byggeri 2018”?

Til det spørgsmål svarer Nanni Rosell prompte:

”Nej, det er forfejlet at præmiere bygningen. Det er ikke et smukt byggeri.”

”Det er lidt en klods, der lige blevet smidt ind her på et gadehjørne,” siger Bettina Storm. Normalt tænker hun ikke nærmere over bygningen, som hun ofte cykler forbi. Hun tænker ikke decideret dårligt om bygningen – det er bare endnu en bank.

Åge Knudsen er fuld af vantro, da jeg fortæller, at områdekontoret er blevet præmieret.

”Jeg tænker, at det er en grim bygning,” fastslår Åge. ”Jeg kan ikke lide at kigge på bygningen.”

Åge kan dog godt se og anerkende, at man har forsøgt farvemæssigt at ramme andre bygninger i området, men når han kigger på nabobygningen fra 1920 med hvid-sprossede vinduer, synes han, at områdekontoret mangler liv.

Der er dog også odenseanere i krydset foran Sydbanks områdekontor, der kan se noget godt i bygningen.

Ib Jørgensen synes, at der er tale om virkelig godt murerarbejde. Da han bliver spurgt, om han synes bygningen er pæn, svarer han: ”Pæn og pæn – det ved jeg ikke rigtigt. Den er lidt firkantet i det.”