Odenseanske øl-droner skal hjælpe til i humle-marker

Foto: Teknologisk Institut.

Odense er robotteknologiens danske svar på Silicon Valley, og vi hører jævnligt om teknologiens anvendelsesmuligheder i mange sammenhænge. Alligevel er det formentlig overraskende for de fleste, at vi nu er kommet dertil, hvor nye ”humle-droner” tænkes indsat for at genrejse dansk produktion af humle.

Ordet ’robot’ blev opfundet af de to tjekkiske brødre Karel Čapek og Josef Čapek i 1920. De ville måske have fået det gode tjekkiske øl galt i halsen, hvis nogen havde fortalt dem, at hundrede år senere ville man i Danmark bruge netop robotter i produktionen af humle.

Et dansk droneprojekt, der passende hedder ”Humledrone”, vil nu undersøge, hvordan droneteknologi kan hjælpe med at automatisere en dansk humleproduktion.

Hvad skal humledronen hjælpe med?

De fleste af os ved, at humle er et vigtigt smagsstof, der giver øl den karakteristiske bitre smag, men de færreste har måske set en humleplante, og har måske derfor svært ved at forestille sig, hvad en drone kan hjælpe med.

Humle er en urt, der slynger sig op i flere meters højde. Dyrket humle gror op ad snore, som er spændt op på stålwirer i op til seks til otte meters højde. I dag er det derfor sådan, at markarbejdere kravler op ad høje stiger eller hejses op i lifte for at binde humlerankerne fast til snorene, ligesom man skal op i højderne, når humlen skal høstes. Alt det manuelle arbejde gør produktionen af humle omkostningstung, og der er derfor kun en beskeden humleproduktion i Danmark.

I projekt Humledrone undersøges om en drone med de rette robotværktøjer kan overtage arbejdet med at binde humlen fast til snorene og senere klippe humlerankerne af, når der skal høstes.

”Med projektet ser vi muligheder for nye, dronebaserede automatiseringsløsninger, som vil kunne være rentable for humleproducenter. De nye teknologier har potentiale til at genetablere en helt ny form for nichebaseret ølproduktion i Danmark og andre steder, hvor små bryggerier producerer øl med egne råvarer,” siger Christina E. Wanscher fra Innovationsnetværket RoboCluster, som har bevilget 400.000 kroner til projektet, der startede 1. juli 2018 og fortsætter året ud.

Knowhow fra Odense

Projekt Humledrone sker i et samarbejde med Svendborgsund Bryghus, Produktionsteknik ApS fra Odense, Lorenz Technology fra Odense, Syddansk Universitet, Innovationsnetværket RoboCluster med base i Odense, og Teknologisk Instituts afdeling for robotteknologi i Odense.

Teknologisk Institut i Odense er projektleder på projektet Humledrone”.

”I projektet skal vi sammen med de andre partnere demonstrere, hvordan droner med nye typer af robotværktøjer kan anvendes i humleproduktionen inden for avlspleje og høst,” siger Troels Oliver Vilms Pedersen, der er programchef hos Teknologisk Institut.

Bliver projekt Humledrone en succes, kan det måske på længere sigt være fremmende for en øget dansk produktion af humle, men Samuel Brøgger, som er senior kommunikationskonsulent hos Robotteknologi i Odense påpeger, at man også kan forestille sig, at teknologien med robotværktøjer på droner kan sælges til USA og lande i Europa med store produktioner af humle. Mere end 60 % af den samlede globale ølproduktion finder sted i EU.

Torsdag den 6. december afholder Innovationsnetværket RoboCluster og Teknologisk Institut et gå-hjem-møde om Humledrone på Odense Adelige Jomfrukloster. Arrangementet, der varer et par timer, er rettet mod robot-, drone- og automationsvirksomheder, integratorer og ledere i bryggeribranchen og i landbruget.

Svendborgsund Bryghus giver afslutningsvist prøver på, hvordan humlen kan smage i rette brygmestres hænder.

Der er stadig ledige pladser tilbage. Se mere her.