44 smittet på dansk hospital: Fem er muligvis døde af infektion

Patienterne har det til fælles, at de alle blev behandlet for problemer med deres hofte. Foto: Shutterstock

44 patienter med kunstigt hofteled har fået en infektion under deres hofteoperationer foretaget på Ortopædkirurgisk Afdeling O på Odense Universitetshospital. Dette har medført genindlæggelse og i en række tilfælde yderligere operation.

De fleste af de 44 patienter har efterfølgende fået en ny hofte. En mindre del er blevet reopereret uden at have fået et nyt hofteled, hvilket betyder at de har en nedsat gangfunktion. Ved gennemgangen af journalerne, er det konstateret, at fem af patienterne ikke lever længere. Infektionen kan i varierende omfang have haft betydning, idet der var tale om patienter med komplekse sygdomsforløb. Det oplyser Odense Universitetshospital i en pressemeddelelse. 

Det øgede antal infektioner kan muligvis føres tilbage til operationer foretaget af en kirurg med en kronisk hudlidelse. Det er altafgørende for OUH, at der ikke er tvivl om patientsikkerheden og derfor har OUH handlet med det samme, da man opdagede en mulig sammenhæng. Kirurgen er efterfølgende stoppet med at udføre hofteoperationer eller andre indgreb og varetager nu andet arbejde, hvor der ikke er infektionsrisiko.

"Vi kan ikke endegyldigt sige, at lægens hudlidelse er skyld i infektionerne, men der er en risiko, og den risiko kan vi ikke sidde overhørig. Derfor har vi taget beslutningen om at flytte kirurgen til andre opgaver," siger ledende overlæge på afdeling O, Lonnie Froberg.

Det har ikke været åbenlyst, at der var et øget antal patienter, der havde fået en infektion på afdeling O. Det er først, da man sammenholder genindlæggelser med andre data, at der viser sig, at der er øget forekomst af infektioner, der kan have relation til den pågældende læge på afd. O.

"Kirurgen er en af vores dygtigste og mest erfarne kirurger. Det betyder, at han har opereret de mest syge patienter med de mest komplicerede indgreb, som også i forvejen har den højeste infektionsrisiko."

Infektionerne har vist sig på forskellige tidspunkter i forløbene og operationerne er foretaget såvel i Odense som i Svendborg, De faktorer har gjort det svært at opdage den øgede infektionshyppighed, oplyser Lonnie Froberg.

De 44 berørte patienter er fundet ved at OUH har gennemgået 778 journaler, hvor den pågældende kirurg har været direkte involveret i operationen i perioden januar 2016 – til juli 2019.

Vurderer hvordan risikioen for smitte mindskes

OUH har siden foråret 2019 som noget nyt arbejdet med daglig kontrol og opfølgning af genindlæggelser og arbejder også med de landsdækkende nationale databaser, hvor man fører kontrol med behandlingskvaliteten. OUH vil ovenpå sagen vurdere, om der er grund til at ændre de nuværende procedurer for at minimere risikoen for infektioner yderligere.

"44 patienter med en infektion er 44 for mange, og jeg skal være den første til at beklage overfor de patienter, der har været udsat for dette. Vi er i en proces, hvor vi hele tiden arbejder på at forbedre patientsikkerheden og tager læring af alle de hændelser, der sker. Jeg hæfter mig ved, at det netop er vores nye daglige overvågningssystem, der gjorde, at vi opdagede udsvinget i antallet af infektioner," siger lægelig direktør Kim Brixen.

De 44 patienter, der har haft en infektion, som kan have haft betydning for deres sygdomsforløb, er blevet kontaktet af en læge og har også pr. brev og fået vejledning i, hvordan de kan klage og søge erstatning. OUH har orienteret Patienterstatningen og Styrelsen for Patientsikkerhed om sagen.