Få en serviceaftale til rottebekæmpelse i Odense

Foto: Pexels

Rotter er en udbredt og truende plage, der ofte finder vej til dit hjem og omgivelser. I Danmark betragtes rotten som det mest skadelige skadedyr. De udgør en alvorlig sundhedsrisiko ved at sprede et bredt udvalg af sygdomme, nogle endda dødelige. For eksempel kan de være bærere af Leptospirose, som mennesker kan blive smittet med ved blot at have kontakt med rotteurin eller afføring. Rotter kan også forurene fødevarer og forårsage salmonellainfektioner. Desuden kan de forårsage betydelige konstruktionsmæssige skader på bygningsdele, el-installationer og kloaksystemer. Hvis du derfor har mistanke om, at der er rotter i dit hjem eller dine erhvervsbygninger, skal du omgående søge hjælp. Blandt andet kan du få en serviceaftale til rottebekæmpelse i Odense – eller hvor end du bor. Mere om rotter Den mest almindelige rotteart, vi støder på, er den brune rotte, også kendt som Rattus Norvegicus. Denne skadedyrsmæssige gnaver kan vokse op til 45 cm i længden og veje omkring 300 g. Med sin mørke- eller gråbrune farve og lysere underside er den let at skelne. De formerer sig året rundt, især når de er indendørs, og kan få op til 5 kuld om året med 4-12 unger i hvert kuld. På kun 3 måneder bliver de unge rotter kønsmodne og bidrager til befolkningstilvæksten. Rotter er sky dyr og er mest aktive om natten. De er omnivore og kan gnave sig igennem stort set alt med en hårdhed mindre end jern. De foretrækker at opholde sig i kloaksystemer, stalde, lagerbygninger og boliger, hvor de finder ly og mad. Få en serviceaftale til rottebekæmpelse Har du mistanke om, at der er rotter i dit hjem eller dine erhvervsbygninger? Så bør du overveje at få en serviceaftale til rottebekæmpelse. Med en serviceaftale til rottebekæmpelse får du en helhedsorienteret bekæmpelse af rotterne. Først vil dit hjem eller bygning blive gennemgået. Her vil hovedfokuset være at finde ud af, hvor rotterne er kommet ind, og hvordan du kan forebygge det fremadrettet. Der vil også blive foretaget en såkaldt giftfri bekæmpelse. Det betyder med andre ord, at der vil blive sat fælder op, som kan fange rotterne. Fælderne er fordelagtige, da de ikke indeholder gift. Rotterne kan nemlig blive immune over for giften, ligesom den heller ikke er særlig miljøvenlig. Derfor bør du foretrække giftfri bekæmpelse, når du gerne vil bekæmpe rotterne.