Omkring 40.000 danskere søger at spise sig fra følelsesmæssige problemer

Mad kan også være en flugt. Foto: Engin Akyurt

Tvangsoverspisning er den største spiseforstyrrelse i Danmark. Hos Telepsykiatrisk Center i Odense kan man hjælpe patienterne, der dog ikke behøver at komme til den fynske hovedby, da behandling foregår via nettet. 

Tvangsoverspisning kaldes på engelsk BED (Binge Eating Disorder). Ifølge DR.dk kan BED-patienterne se frem til i 2022, at deres lidelse bliver en anerkendt diagnose, og dermed vil BED-patienterne også have ret til at blive behandlet for deres lidelse.

I USA er diagnosen allerede anerkendt, men i Danmark benytter vi WHO’s diagnosesystem, der først er på vej med at fastlægge en diagnose for lidelsen. 

Behandlingsprogram er klar

Nok kan BED-patienterne endnu ikke få en officiel diagnose, men heldigvis er en behandling klar på Telepsykiatrisk Center, som er en del af Psykiatrien i Region Syddanmark.

Forskningslederen på Telepsykiatrisk Center er Mia Beck Lichtenstein, der også er autoriseret psykolog og lektor ved Klinisk Institut på SDU. Mia Beck Lichtenstein forsker i træningsafhængighed, spiseforstyrrelser samt internetbaseret behandling af psykiske lidelser.

Ifølge SDU-magasinet Ny Viden fra november 2019 består behandlingsprogrammet af ti trin, der hovedsageligt er funderet i kognitiv adfærdsterapi. Det er bevidstgørende øvelser, som mange kender det fra sessioner hos psykologer. 

Behandling foregår via nettet i stedet for personlige møder mellem patient og behandler. Dermed kan patienterne gennemføre øvelserne, når det passer i hverdagen, uden at man skal have fri fra arbejde. Interessen for at blive behandlet digitalt er ganske stor.

Et stort problem

Ifølge Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade lider 40.000 danskere af BED, som betyder, at de har et meget stort madindtag i et forsøg på at dulme negative følelser. I modsætning til bulimi kaster BED-patienterne ikke op og overmotionerer heller ikke. 

BED handler på ingen måde om dårlige kostvaner eller for lidt motion. Mange tvangsoverspisere har ofte et lavt selvværd og stor ensomhed, og en meget stor del har måske oplevet svigt tidligere i tilværelsen. Der er med andre ord tale om en psykisk lidelse, der dog over tid får fysiske konsekvenser. En del af BED-patienterne bliver meget overvægtige, hvilket kan medføre andre skavanker som forhøjet blodtryk, diabetes, smerter i leddene og træthed.

Den største del af BED-patienterne er kvinder, men undersøgelser viser, at lidelsen fordeler sig ligeligt på mænd og kvinder. 

”Det at spise for meget, kan vi alle komme til. Men kendetegnende for tvangsoverspiseren er, at overspisningen er ledsaget af en masse negative følelser i form af væmmelse, tristhed, skyld og skam over at spise så meget. Derfor foregår det store madindtag ofte, når personen er alene – man får et frirum, som er kortvarigt dulmende,” siger Mia Beck Lichtenstein til Ny Viden.

Mia Beck Lichtenstein understreger: ”Vores program kan ikke hjælpe alle, men vi kan hjælpe rigtig mange.”