International opmærksomhed på Odenses indsats for hjemløse 

Odensens strategi for byens hjemløse borgere vækker opsigt ude i verden. Foto: Kirkandmimi / Canva.com

Odenses boliggaranti til hjemløse er netop blev valgt til at være med på en international liste med de 50 mest innovative boligløsninger for socialt udsatte. Listen blev onsdag d. 11. december præsenteret på en konference i Bruxelles, hvor der var deltagelse af eksperter og NGO'er fra hele Europa.

Den omtalte liste hedder ’50 Out-of-the-Box HousingSolutions to Homelessness & Housing Exclusion’, og udgives af et internationalt ekspertise- og praksisdrevet initiativ med navnet The Housing Solutions Platform. 

Løsning nr. 28 på listen er Odenses strategi, der indebærer, at hjemløse er garanteret en bolig inden for tre måneder. 

Strategien må siges at være afprøvet og succesfuld. I løbet af de seneste 10 år er 480 hjemløse blevet hjulpet i egen bolig. 87% af dem bor stadig i eget hjem. Ved seneste optælling af hjemløse fra 2019 var der således 125 hjemløse i Odense, mens der til sammenligning var 750 i Århus.

Ikke overraskende er rådmand Brian Dybro selvfølgelig glad for den internationale opmærksomhed omkring dette vigtige arbejde i Odense Kommune. 

Housing First og boliggaranti

Housing First-strategien handler om, at hjemløse som noget af det første skal sikres en bolig. Først, når man har tag over hovedet, kan man fokusere på andre problemer som eventuelt misbrug, psykiske sygdomme eller sociale vanskeligheder, som hjemløse ofte kæmper med.

Skal de gode takter fastholdes fremover, kræver det ifølge Brian Dybro et fortsat fokus på billige boliger. ”Vi har de seneste par år været gode til at hjælpe de hjemløse med at finde en bolig, men vi ved også, at vi de kommende år kan blive pressede på billige boliger - blandt andet på grund af ghettopakken. Derfor er det så afgørende, at vi bliver ved med at have fokus på, at vi skal have bygget billige boliger i Odense,” siger Brian Dybro.

Boligstrategisk konsulent fra Odense Kommune, Tom Rønning, var med til konferencen i Belgien, hvor han deltog i en paneldebat om, hvordan man kan løse problemer med mangel på billige boliger. 

Tom Rønning forklarer: ”Vores succes i Odense er kun mulig, fordi vi har et godt samarbejde med boligforeningerne, og fordi det er en prioritet i Odense at have billige boliger. Det er også derfor, at vi kan tilbyde hjemløse en boliggaranti i Odense.”