En UFO? Nej, det er bare en af politiets droner

Politifolk i samtale. Foto: Kim Mattthi Leland

Fyns Politi bruger i stigende grad droner i deres arbejde. For at kunne udnytte det flyvende isenkram bedst muligt må politiet øve sig. Det kan blandt andet ske efter mørkets frembrud, hvor odenseanerne så kan se bevægelige lyspletter på himlen. 

UFO er forkortelse for unidentified flying object. Sagt på en anden måde, er en UFO altså et flyvende objekt, som man ikke umiddelbart kan afgøre, hvad er. I den forstand har folk i Højstrup på det seneste nok set en del UFO’er. Det er dog blot politiets droner, som nogle betjente øver sig i at anvende. 

Øvelse er nødvendig

Det er relativt nyt, at politiet anvender droner i deres arbejde. Fyns Politi startede i sommeren 2017 et droneprojekt i et tæt samarbejde med SDU, Beredskab Fyn, Hjemmeværnet og nogle lokale teknologivirksomheder. 

Der er et stort potentiale i droner, men for at få det optimale ud af teknologien er det vigtigt, at politiet er trænet i at benytte den. Fyns Politi forklarer, at de bl.a. træner med dronerne efter solnedgang, hvor kontrasten mellem koldt og varmt er størst, hvilket har betydning, når de træner med termisk udstyr. 

Politiet bruger blandt andet droner, der vejer ca. ni kilo og kan flyve 60-70 kilometer/timen. Det er naturligvis helt afgørende, at politiets drone-operatører har helt styr på dronerne. 

An eye in the sky

I ordets egentlige forstand giver det i mange situationer politiet et overblik at have en drone med kamera i luften. Droner kan eksempelvis sættes ind i eftersøgninger, hvor man hurtigt med forskellige kameraer kan afsøge større områder – herunder også svært tilgængelige steder. 

Også i tilfælde af uheld på motorvejene kan politiet hurtigt få et overblik ved at kigge med fra oven via kameraer på droner. 

Af andre operative politiopgaver, hvor et godt overblik er afgørende, kan nævnes demonstrationer, fodboldkampe og andre større events med mange mennesker. 

Fordelene ved at bruge droner er store. Vicepolitiinspektør Kim Munksgaard fra Fyns Politi siger til dr.dk: ”Den største fordel er, at vi ret hurtigt kan skaffe et overblik fra en anden højde eller fra nogle andre positioner, end vi ellers kan med vores politipatruljer. Og det vil sige, at vi ikke skal bruge helt de samme ressourcer, og vi kan også få nogle bedre sikkerhedsmæssige løsninger til gavn for vores personale.”