Ti lokalområder får 220.000 kr. til at styrke fællesskabet - se her om dit kvarter er med

Foto: Shutterstock

10 lokalområder i Odense får hver tildelt 220.000 kroner fra Borgerne Bestemmer puljen, som giver mulighed for at områderne kan føre deres fællesskabende idéer og projekter ud i livet.

Hvad kunne vi godt tænke os i vores bydel?

Det spørgsmål kan borgere i de 10 lokalområder i Odense godt begynde at stille sig selv. For nu får hvert område 220.000 kroner til at gøre gode idéer og ønsker til virkelighed.

Det er puljen Borgerne Bestemmer, hvorfra der for sjette år i træk uddeles midler til lokalområderne. I 2019 uddeles i alt 2.200.000 kroner til de ti lokalområder, og formålet er at støtte op om Odenses aktive civilsamfund. I hvert område har en lokal styregruppe søgt om midler, hvor lokale borgere efterfølgende skal byde ind med idéer - og slutteligt afholdes et demokratisk valg i lokalområdet, hvor man stemmer om hvilke projekter, der skal gennemføres.

"I Odense har vi mange engagerede borgere, som brænder for at gøre noget fællesskabende for deres lokalområde. Vi har igen i år en god blanding af erfarne og helt nye områder, der med Borgerne Bestemmer kan inspirere hinanden. Vi har igennem årene set en tendens til, at ideerne bliver mere mangfoldige og alle formår at tænke ud af boksen. Jeg er virkelig spændt på at se, hvad der kommer ud af årets pulje," siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

Mange debutanter

Det er Center for Civilsamfund i Odense Kommune, som står for uddelingen af midlerne, og de tilbyder løbende assistance til lokalområderne. Således er der hjælp at hente undervejs, når borgernes idéer bliver til virkelighed.

De 10 lokalområder er:

  • Bullerup-Agedrup
  • Hjallese
  • Korup
  • Munkebjergkvarteret
  • Næsby
  • Sanderum
  • Stenløse-Skt. Klemens
  • Tarup
  • Vesterbro
  • Vollsmose

"Der er virkelig mange ildsjæle i Odense, som vil gøre noget godt for deres lokalområde. Fælles for dem alle er, at de har hver deres identitet og kvaliteter, og at borgerne har lyst til at være med til at sætte deres præg på eget område. Det vil vi selvfølgelig gerne understøtte," siger projektleder Rosanna Sloth og fortsætter:

"I Borgerne Bestemmer 2018 har vi set mange forskellige idéer blive til virkelighed. Som eksempel på, hvor forskellige idéerne er, kan vi nævne trampoliner i Højby, naturvandringer i Skt. Klemens, fastelavnsfest i Vollsmose, borde-bænke i Tarup Paarup, foredrag i Skibhus og Bolbro, shelter i Sanderum, pilehytter i Korup, og forhindringsbane i Tarup. Nu inviterer Center for Civilsamfund alle styregrupperne til en fælles workshop i Borgernes Hus den 24. april 2019, så de kan komme rigtig godt fra start, og så er jeg sikker på, at Borgerne Bestemmer endnu engang bliver en positiv oplevelse."

Borgere, der ønsker at komme i kontakt med styregrupperne, kan henvende sig til Center for Civilsamfund.