Socialrådgivere på skolerne sikrer udsatte børn en tidlig indsats

Det nye tiltag skal sikre en bedre og tidligere indsats. Foto: Karsten Julsbjerg Andreasen

For lidt over et år siden blev socialrådgivere tilknyttet skolerne i Odense Kommune nogle timer hver uge. Nu er ordningen blevet evalueret, og resultaterne er gode. Børn med sociale eller psykiske udfordringer får hurtigere professionel hjælp.  

En tidlig indsats er afgørende. Det er vigtigt, at børn i vanskeligheder så kort som muligt skal være i en udsat position. Det handler også om, at vanskelighederne så vidt muligt ikke må nå at vokse sig store og sætte varige spor i barnet.

Den hurtigere indsat med socialrådgivere in-house glæder de øvrige professionelle faggrupper på skolerne. 97% af skolerne svarer i evalueringen, at de i høj eller nogen grad har oplevet en positiv effekt. Den nære og hurtige rådgivning værdsættes i høj grad.

Lettere adgang til professionel sparring

Hver skole har fået tilknyttet hver deres socialrådgiver, som er kendt på skolen og som også kender mange af børnene.

Pædagoger og lærere, der måtte bekymre sig for et barn, kan let få vendt bekymringen med socialrådgiveren. Det kan ske nemt og uformelt i den professionelle relation, som man kan have til en fagperson, man kender fra hverdagen.

”Vi oplever, at lærere og pædagoger har nemmere ved at komme forbi og søge sparring og rådgivning om børn, når vi er på skolen. Nogle gange får vi hurtigt afklaret, om der er brug for en formel underretning, men ofte kan vi vejlede dem, inden noget bliver en egentlig børnesag, hvilket er en fordel for alle parter. Vi drøfter, hvordan vi kan inddrage forældrene, og en af fordelene ved, at vi nærmest er en del af skolens personale, er, at forældre ikke længere oplever os som "farlige" at snakke med,” fortæller Anja Brinch, der er socialrådgiver i Børn- og Ungeforvaltningen i Odense.

Ordningen anbefales

I evalueringen bemærkes fra skoler, at ordningen ikke blot bør fortsætte, men også helst have tilført flere midler, så socialrådgiverne kan være til stede på skolerne flere timer.

Dansk Socialrådgiverforening er opmærksom på ordningens gode resultater, og foreningen er optaget af at få socialrådgiver ud på alle skoler i Danmark.

Læs også: Sangtekster

”Det er en god samfundsmæssig investering i børn, så de kan sikres uddannelse, arbejde og familieliv,” siger Anne Jørgensen, der er formand i Dansk Socialrådgiverforening i Region Syd.

Socialrådgiverne på skolen bliver typisk inddraget i forbindelse med adfærdsproblemer hos børn, skolefravær, konflikter i hjemmet, koncentrations- og indlæringsvanskeligheder samt voldelige episoder. Gennem det første år har socialrådgiverne registreret 906 aktiviteter på skolerne i Odense Kommune, hvor blot 3,5% af danskerne bor. Hvis man udbredte ordningen til hele landet, ville virkelig mange børn kunne få professionel hjælp tidligt.