Nyt projekt skal sikre bedre indeklima i Odenses skoler

Odense Kommune har fået midler af Realdania til et pilotprojekt, der sætter fokus på skoleelevernes indeklima. Målet er viden og løsninger til beslutningstagerne i kommunerne i forbindelse med skolernes løbende vedligeholdelse, renovering og udvikling på indeklimaområdet.

Projektet, der hedder ’Sunde skoler – sund læring’, er et samarbejde med Middelfart og Kolding Kommuner, SDU, Rådgivningsfirmaet MOE, CLEAN og Odense Kommune.

Realdania støtter projektet med 1,5 mio. kr.

Mange dårlige lokaler i de danske skoler

De fleste undervisningslokaler i Danmark overskrider grænseværdier for især Co2 og støj i store dele af undervisningstiden. Det medfører, at skoleeleverne ikke får det fulde udbytte af undervisningen. Hertil kommer, at det ringe miljø forstærker problemer med astma og allergi, og det er blandt de hyppigste fraværsårsager i skolen. Et godt indeklima i skolerne burde betyde klogere og sundere elever.

Det hører med til billedet af forholdene for de danske skoleelever, at landets skolebygninger, for størstedelens vedkommende er bygget før, der kom krav til ventilation.

Undersøgelser og svar

I projektet ’Sunde skoler – sund læring’ vil man på nogle skolers vedkommende lave en detaljeret kortlægning af indeklimaet. Der bliver målt på CO2, temperatur, fugt, radon og akustik. Man undersøger, hvilke problemer er de værste.

Det kortlægges også, hvordan de forskellige skoler har organiseret arbejdet med indeklimaet. Ligger ansvaret hos lærerne, skolelederen eller et tredje sted, og hvilke retningslinjer er der på de forskellige skoler. Kan man eventuelt se sammenhænge mellem ansvarsplacering og retningslinjer på den ene side og kvaliteten af indeklimaet på den anden?

4 skoler fra Odense skal udvælges

Der udvælges 9 skoler af forskellige bygningstyper, nyere og ældre skolebygninger. I Odense Kommune skal udvælges fire skoler i denne forbindelse. Skolerne er ikke udvalgt endnu, men vil snarest blive udvalgt af Børne&Unge-forvaltningen og Kulturforvaltningen.

På baggrund af undersøgelserne starter det strategiske arbejde med at finde ud af, hvordan man fremadrettet bedst muligt forbedre indeklimaet på skolerne. Det strategiske arbejde skal udmunde i en samling af løsninger og metoder, der kan hjælpe til at foretage de rigtige prioriteringer i det fremadrettede arbejde med landets skolebygninger.

"Målet er, at kommunerne skal kunne udveksle tips og gode erfaringer," siger Lennie Clausen, programchef i Realdania og fortsætter:

”Vores ønske er, at de resultater og erfaringer, de udvalgte kommuner når frem til, kan bidrage til bedre indeklima i alle landets skoler, så dårligt indeklima ikke skal koste hverken på helbredet eller indlæringen for vores børn.”

Odense Kommune har også afsat midler i forbindelse med projektet.

”Vi forventer at lave nogle indeklimaforbedringer”, siger Per Rygaard, der er leder af ’Byggeri og vedligehold’ hos Odense Kommune.