Nyt innovationsprojekt: Droneflyvning med medicin og læger

Droneforsker Kjeld Jensen fra SDU står i spidsen for et projekt, der skal gøre det muligt hurtigt og sikkert at sende medicin, udstyr, blodprøver med droner fra eksempelvis OUH til Ærø. Til sidst i projektet vil man også forsøge at sende speciallæger fra universitetshospitalet til yderområder med droner. Dermed opnår man bedre behandling og sparer sundhedsvæsenet for næsten 200 millioner om året.

”Vi ser sundhedsdroner som et uudnyttet potentiale til at hjælpe et presset sundhedsvæsen, hvor der bliver færre sengepladser til stadigt flere ældre. Samtidig bliver der længere til behandling. De små sygehuse nedlægges, og antallet af lægehuse falder. Her kan sundhedsdroner hjælpe,” forklarer Kjeld Jensen.

Gode perspektiver i projektet

Projektet, der hedder HealthDrone, handler om at integrere droner i det danske sundhedsvæsen, hvor et hurtigt og sikkert transportmiddel i mange sammenhænge er afgørende. I nogle situationer vil man kunne forkorte transporttiden fra 12 timer til 3 kvarter med drone.

”Når vi taler infektioner, er tiden afgørende. Når blodprøverne kommer hurtigere frem, kan vi sikre bedre behandling, og vi kan reducere brugen af bredspektret antibiotika. Samtidig viser beregninger, at hvis dronerne overtager de opgaver, som der lægges op til i projektet, vil OUH spare 15 millioner kroner om året,” siger lægefaglig direktør på Odense Universitetshospital, Peder Jest, som oprindeligt kom på ideen med droner i sundhedssektoren.

Samtidig forudser forskerne store besparelser på klimaregnskabet, fordi dronerne ikke bruger benzin eller diesel.

Vigtige aktører sammen om HealthDrone

HealthDrone er et treårigt innovationsprojekt med et samlet budget på 30 millioner kroner, hvoraf Innovationsfonden bidrager med 14 millioner kroner. Projektet ledes af droneforsker Kjeld Jensen fra SDU, der et særligt navn på dette område. Han har tidligere udviklet landbrugsrobotter og samarbejdet med Fyns Politi om brug af droner.

Foruden SDU Dronecenter deltager Falck, Autonomous Mobility, OUH, UniFly, Scandinavian Avionics i projektet.

Sundhedsdronerne testes i første omgang i luftrummet over Danmarks nationale dronetestcenter, UAS Denmark i HCA Airport ved Odense. Senere skal dronerne testes på længere flyvninger mellem for eksempel OUH og Svendborg Sygehus.

I Schweiz har man allerede gennemført flere end 1.000 testflyvninger uden uheld mellem to hospitaler. Der er altså ikke tale om vild science fiction, men en eksisterende teknik, der skal videreudvikles.

Vi sender en læge – med drone

Autonomous Mobility A/S, der er en af partnerne i HealthDrone, er måske mest kendt for deres arbejde med førerløse biler, men de glæder sig meget til at være med i udviklingen af sundhedsdronerne.

Der er gode fremtidsudsigter i at kunne transportere personer med droner. Her kan man tænke på for eksempel højtspecialiserede læger, som kan mangle akut på en operationsstue.

”Vi forventer at tilbyde pakketransporter med droner indenfor kort tid. Allerede i dag har vi kunder og use-cases der ønsker regelmæssige leveringer, når vi er klar og tilladelser kan opnås. Mod slutningen af projektets treårige periode begynder vi at lave testflyvninger med mennesker,” siger CEO Peter Sorgenfrei fra Autonomous Mobility A/S.