Ny bog om Vollsmose bringer nyttige nuancer ind i debatten

Forskere fra SDU vil med ny bog skubbe lidt til vante forestillinger om Danmarks største ghetto i Vollsmose. En mere nuanceret forståelse kan være afgørende for at bygge bro mellem beboere og beslutningstagerne.

’Kampen om Vollsmose’ er titlen på den nye bog, der er skrevet af en række SDU-forskere, heriblandt mellemøstforskere, en filosof og medarbejdere fra Indvandrermedicinsk Klinik.

Bogen er redigeret af Lektor Helle Lykke Nielsen, der forsker i blandt andet Odense-bydelen Vollsmose ved Center for Mellemøststudier på SDU. Helle Lykke Nielsen har også bidraget med flere kapitler i bogen, der netop er udkommet den 25. januar på forlaget U Press.

Negative forestillinger er udbredte

Alene ordet ”Vollsmose” kan frembringe negative billeder på den indre nethinde hos de fleste – og det uagtet om man reelt har noget kendskab til bydelen, hvor hovedparten af de ca. 9.200 beboere lever deres helt almindelige liv med glæder og udfordringer.

”Både den megen negative medieomtale og Odense Kommunes forsøg på at rebrande Vollsmose som en hip multikulturel bydel, skildrer Vollsmose så polariseret, at det bliver svært at få en reel forståelse af livet i Vollsmose,” forklarer Helle Lykke Nielsen og uddyber:

”Med bogen forsøger vi at udfylde en smule af gabet mellem de yderpoler, som præger den offentlige debat, så vi kan tilbyde den undrende offentlighed en vis forståelse af virkelighedens langt mere komplekse Vollsmose.”

Livets gang i Vollsmose

’Kampen om Vollsmose’ er tematisk bred med kapitler om blandt andet Vollsmoses tilblivelse og tidlige historie, samt kapitler om Islams betydning i Vollsmose og hvordan ghettolisterne påvirker aspekter af det sociale liv i bydelen. Endvidere belyses konsekvenser af posttraumatiske stressforstyrrelser (PTSD) for hele familier og området generelt.  

”Den største overraskelse, som jeg har fået i arbejdet med bogen, er den enorme betydning, som problemer med PTSD har for både familier og området,” siger lektor Helle Lykke Nielsen og pointerer:

”Sundhedsfaglige taler om, at PTSD ’smitter’ på tværs af generationer og i høj grad kan være med til at forklare, hvorfor unge mænd i Vollsmose bliver kriminelle. På den måde er det sundt at arbejde på tværs, fordi man får øjnene op for, hvor store problematikker skoler, politi med videre skal løfte i området.”

Det er vigtigt, at politikerne har et godt kendskab til livet i bydelen. Ellers kommer politikerne let til at anlægge en top-down-tankegang uden forståelse for det levede liv. Dermed går politikere og beboerne skævt af hinanden. Helle Lykke Nielsen understreger, at der findes ikke noget quick fix på udfordringerne i Vollsmose. Forståelse og blik for nuancerne er afgørende.