Nu ombygges Hjallese Station til både letbane og regionaltog

Foto: Odense Letbane

I løbet af sommeren ombygges stationen, så det bliver let at skifte mellem regionaltogene på Svendborgbanen og letbanetogene, der får endestation ved Hjallese Station. Der skal anlægges en ny perron samt en gangbro.

I nogle tilfælde må man stå meget igennem, før tingene bliver bedre. I tilfældet med anlægget af Odense Letbanes første etape på ca. 14,5 km må man sige, at det som forventeligt har medført forstyrrelser for beboer og trafikanter. Nu er turen kommet til ombygningen af Hjallese Station, og i dette tilfælde vil det give forstyrrelser, der kan mærkes langs Svendborgbanen helt til Svendborg.  

Ombygning og udbygning

Stationen i Hjallese bygges om så passagererne ubesværet kan skifte mellem regionaltogene på Svendborgbanen og letbanetogene. På Hjallese Station kan eksempelvis rejsende fra Sydfyn omstige, hvis de skal ud til det nye OUH, SDU eller Rosengårdscentret.

Der bliver anlagt både en ny perron samt en gangbro hen over sporene. Gangbroen vil blive tilgængelig via trapper og elevatorer. Den nye letbaneperron bliver anlagt på modsatte side af den eksisterende perron.

I første omgang laves nye kloaker, fundamenter samt forsyningsledninger til stationen. Fra 20. juli til 4. august hejses de nye elevatortårne, trapper og broen på plads hen over skinnerne. De fleste elementer til stationen er produceret på forhånd for at minimere forstyrrelserne på Hjallese Station i forbindelse med ombygningen.

Togbusser indsættes mellem Odense og Svendborg

Arbejdet med at ombygge Hjallese Station er allerede startet, og forventes at være afsluttet i starten af august.

I perioden fra 20. juli til og med søndag eftermiddag den 4. august er det nødvendigt at lukke for togdriften på Svendborgbanens spor på grund af arbejdets karakter. Der bliver i stedet indsat togbusser, der ifølge DSB vil have disse stoppesteder:

 • Odense Kottesgade

 • Odense Sygehus Kløvermosevej, buslommen

 • Fruens Bøge Skovalleen, vejen der krydser banen

 • Hjallese Forpladsen ved stationen

 • Højby Buslommen på Svendborgvej

 • Årslev Forpladsen ved stationen

 • Pederstrup Sdr. Højrupvejen ved stationen

 • Ringe Busholdepladsen, modsat stationen

 • Rudme Rudmevej ved stationen (forplads)

 • Kværndrup Forpladsen ved stationen

 • Stenstrup Stationsvej nord for stationen

 • Stenstrup Syd Buslommen ved stationen

 • Svendborg Vest Buslommen ved stationen (forplads)

 • Svendborg Holdepladsen foran stationen