Nu er hele Odense og omegn dækket af fritidstilbud til de unge

Efter åbning af de tre sidste UC Aktivitetssteder er der nu fritidstilbud for aldersgruppen i alle 10 lokalområder, hvor der er mere end fire kilometer fra den lokale folkeskole til nærmeste ungdomscenter.

Inde i byen ligger ungdomscentrene for unge mellem 11 og 18 år. For at de yngste brugere i 5. og 6. klasse i de ydre lokalområder ikke skal køre for langt, tilbydes de aktiviteter i 10 UC Aktivitetssteder.

Den 11. januar åbnede UC Aktivitetsstedet i Korup, og den 15. januar skete det i Stige og Agedrup. Dermed er der etableret UC Aktivitetssteder på Agedrup Skole, Højby Skole, Korup Skole, Lumby Skole, Rasmus Rask-Skolen, Skt. Klemensskolen, Spurvelundskolen, Stige Skole, Tingkærskolen og Ubberud Skole.

Hvad er et UC Aktivitetssted?

I et UC Aktivitetssted kan elever i 5. og 6. klasse i lokalområdet komme i fritiden. Her er mulighed for at slappe af med kammeraterne, spille spil og hygge. Der er ligeledes mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter som eksempelvis boldspil, madlavning, konkurrencer, outdoor-aktiviteter, besøge foreninger og meget mere.

UC Aktivitetsstederne har som udgangspunkt to ugentlige åbningsdage umiddelbart efter skoletid. Der vil dog være lidt forskellighed i volumen og udformning, blandt andet afhængig af antallet af elever i 5. og 6. klasse på de enkelte folkeskoler.

Ungdomsskoleleder i UngOdense, Carsten Djursaa, understreger vigtigheden af, at de nye aktivitetssteder i høj grad er børnenes egne. Børnene skal have stor indflydelse på aktiviteter og arrangementer.

”Det er vigtigt, at de lokale aktivitetssteder afspejler lokalområdernes forskellige behov, og at brugerne er inddraget i den daglige drift og udvikling. Vi ser også frem til, at forældre og frivillige foreninger vil understøtte tilbuddene, så aktivitetspaletten kan foldes yderligere ud,” siger Carsten Djursaa.

Baggrund

Otte af de i alt ti UC Aktivitetssteder er tilknyttet hver deres ungdomscenter, hvor medarbejderne også er forankret. Det hele er en del af UngOdense - Odenses ungdomsskole, der har mange strenge at spille på med for eksempel undervisning, vejledning, særlige læringstilbud og en lang række projekter.

Aktivitetsstedernes medarbejdere, der skal skabe en tryg atmosfære og gode rammer, er primært rekrutteret blandt UngOdenses ungdomscentermedarbejdere. Nogle har fået omlagt deres arbejdsopgaver eller opjusteret deres arbejdstid.

En af medarbejderens opgaver er også at introducere eleverne i 5.-6. klasse for mulighederne i ungdomscentrene.

Aktivitetsstederne i Lumby og Spurvelund er organiseret lidt anderledes end de øvrige, da de to aktivitetssteder drives af lokale forældregrupper. UngOdense er i dialog om, hvordan organiseringen skal være fremadrettet.