Lokal sø belønnes for sine gode badeforhold

Foto: Odense Kommune

’Badepunkt’ er navnet på en ny nordisk blåstempling, der markerer rent badevand, sikkerhed, særlige friluftsmuligheder samt kultur- eller naturoplevelser. Davinde Sø er det blot ottende sted i Danmark, der har opnået dette nye kvalitetsstempel til strande.

Skulle vi igen få en varm sommer, hvor vi får lyst til at hoppe i bølgen blå, så har vi mange muligheder. Øen Fyn er i sagens natur omgivet af vand, og vi har midt i byen Odense Havnebad, men ønsker man vished for rent vand og gode forhold, kan Friluftsrådets nye stempel Badepunkt være et pejlemærke.
Badepunkt viser vej til strandoplevelser i Danmark, Norge og Sverige.

Fyns Badepunkt

I Davinde Sø er rent badevand og der er fokus på sikkerheden. I søen kan man også padle i kano eller kaste en fiskekrog ud til store gedder og karper. I området ved Davinde Sø er der mulighed for at løbe, ride og overnatte i shelter. Det er de samlede natur- og kulturmuligheder i området, der ligger til grund for, at Davinde Sø som det eneste sted på Fyn har fået udmærkelsen badepunkt.

”I Odense er vi velsignet med vand og natur. Vi har både fjorden og åen, men vi har altså også Davinde Sø, som er noget særligt. Søen har fået Friluftsrådets kvalitetsstempel som et af kun otte badepunkter i Danmark. Det er en garanti for badevand af højeste kvalitet, og det kan vi godt tillade os at være stolte af,” siger rådmand for By- og Kulturforvaltningen Jane Jegind (V).

Dette års badesæson starter lørdag den 1. juni klokken 11. Rådmand Jane Jegind fra By- og Kulturforvaltningen vil være til stede for officielt at åbne Davinde Sø som et badepunkt. Interesserede er velkomne til at møde op på Davinde Søvej 7, 5220 Odense SØ – og tag gerne badetøjet med.

Davinde naturområde er noget særligt

Tarup-Davinde var oprindeligt et fladt landbrugsland, men i forbindelse med koncentreret udgravning efter grus langt ned under grundvandsspejlet er en række søer opstået på det ca. 1.000 ha store område. Der er i forbindelse med grusgravningen fundet flere mammuttænder, og en enkelt knogle af steppebison i området.
Tidligere lod man ofte ejendomsskel blive stående, hvilket betød af nogle af de nye søer blev firkantede ligesom markerne.

Også Davinde Sø er opstået som en grusgrav. Søens vand er blot regnvand og grundvand, da der ikke er tilløb af vand fra det omkringliggende område. Derfor er vandet renere, end man normalt ville finde i en sø i naturen.

Gruset fra søen er blandt andet blevet brugt til at bygge Storebæltsbroen og motorvejen til Svendborg. Søen er da også nogle steder omkring 12 meter dyb, men der er lavet en lavvandszone, hvor børn kan bade trygt og sikkert.

”Det er de færreste storbyer, der har et lignende naturområde i sin baghave,” siger Jane Jegind, der håber, at rigtig mange vil få glæde af området.