Landets første erhvervskontakt fejrer ti års fødselsdag

Odense var den første danske kommune, der etablerede en erhvervskontakt. Foto: Shutterstock

Siden Odense Kommune for ti år siden - som den første kommune i landet - etablerede Erhvervskontakten, har man herfra hjulpet virksomheder i tusinde sager, og idéen er blevet kopieret til en lang række andre kommuner.

Behovet for Erhvervskontaktens ydelser har været stigende gennem årene. I 2011 tog Erhvervskontakten sig af 76 sager. I de senere år er tallet steget til mellem 500 og 600 sager, der håndteres årligt. I løbet af de første 10 år har Erhvervskontakten assisteret i mere end 3.500 sager. 

Erhvervskontakten har mange funktioner

Målet er gennem Erhvervskontakten at sikre hurtigt og effektiv kontakt mellem virksomhederne og Odense Kommune. Erhvervskontakten kan være behjælpelig i forbindelse med, at en virksomhed skal flyttes til kommunen eller blot skal flytte til en anden adresse i Odense. Det samme er tilfældet ved større ombygninger eller udvidelser. Erhvervskontakten tager i høj grad hånd om arbejdet med at indhente de rigtige tilladelser. 

Erhvervsfolk med ønske om at udvikle en ny forretningsidé, kan også have stor glæde af at vende idéerne med ekspertisen i Erhvervskontakten, hvor man blandt andet har viden om regler og lovbestemmelser. Også i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere er Erhvervskontakten nyttig. På samme måde, hvis man vil hente eller fastholde kvalificerede udenlandske medarbejdere eller have praktikanter.

Endelig kan Erhvervskontakten være bindeleddet mellem virksomhederne og offentlige projekter som eksempelvis Smart City Odense, hvor man med byens data vil skabe løsninger, som gør Odense til et smartere sted for borgere og virksomheder.

Virksomhederne får tildelt én kontaktperson

Alle virksomheder får i Erhvervskontakten én sagsbehandler tilknyttet. På den måde skal virksomhederne ikke forholde sig til mange forskellige personer i deres samspil med kommunen. Sagsbehandleren tager sig af kontakten til de relevante myndigheder, og sikre at sagen håndteres på en tilfredsstillende måde.

Transportvirksomheden DSV har benyttet Erhvervskontakten i forbindelse med byggeri af nye faciliteter i Højme. DSV fortæller om en smidig sagsbehandling.

”Ved myndighedsbehandling af byggesager generelt kan der opstå forsinkelser som følge af manglende kommunikation mellem forskellige eksterne og interne afdelinger i kommunen. I Odense Kommune har man Erhvervskontakten, og her har vi oplevet, at de faciliterer en god dialog mellem interne medarbejdere og eksterne enheder som beredskab og forsyningsselskaber, hvilket sikrer en smidig byggesagsbehandling. De samler trådene og følger op på aftaler,” fortæller Senior Project Manager i DSV, Rune Dam Pedersen.

Også fra politisk side er der opbakning til Erhvervskontaktens arbejde. ”Det er vigtigt for Odense, at vi har en indgang til virksomhederne, hvor der er fokus på dialog og løsninger. Vi har brug for vækst og iværksætteri i byen, og gennem Erhvervskontakten kan virksomhederne blive guidet gennem mulighederne, ligesom modellen også understøtter en effektiv sagsbehandling. Det har høj prioritet, og det vil fortsat være et indsatsområde for os”, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V) i en pressemeddelelse.