Ikke alle børn i Odense glæder sig til sommerferien

Foto: Matheus Bertelli - Canva.com

I Danmark vokser 64.500 børn op i familier med en indtægt under fattigdomsgrænsen, og andelen af børnefattigdom er særlig høj i Odense. Disse børn har ikke umiddelbart meget at se frem til i sommerferien, men det søger Red Barnet at afhjælpe med ferielejre.

På fredag lyder skoleklokken for sidste gang i dette skoleår, og eleverne i grundskolen vil styrte ud ad døren til en lang sommerferie med sjov, rejser, is og oplevelser. Mange børn i fattige og ressourcesvage familier kan dog blot se frem til seks uger uden hverken fællesskabet i skolen eller spændende ferieoplevelser. Det kan blive en lang ferie med en stærk følelse af kedsomhed og ensomhed.

Lokalafdeling laver tre ferielejre i år

Frivilligkonsulent i Red Barnet, Jan Due, fortæller, at Red Barnet laver 35 ferielejre på landsplan. Odense Lokalforening af Red Barnet arbejder målrettet på at give de mest udsatte børn en vigtig sommeroplevelse på ugelange lejre. I år arrangeres en børnelejr for børn på 8-11 år, en teenagelejr for store børn på 12-15 år og en familielejr for traumatiserede familier med PTSD. Sidstnævnte lejr afvikles i partnerskab med Trauma og Torturoverlevere, der er en del af Psykiatrien Syddanmark. I år vil 8 familier – i alt ca. 30 personer – deltage i denne lejr ude i naturen, hvor der er højt til himlen og plads til at finde ro.

Odense Lokalforening har besluttet, at teenagelejren, der i daglig tale kaldes Cool Camp, i år som noget helt særligt foregår på skonnerten Fylla. Det sker for at markere, at Odense Lokalforening i år har arrangeret ferielejre i ti år.

Vigtigt at finde dem med størst behov

I børne- og teenagelejrene er der typisk 20-25 deltagere. Det skal være et overskueligt mikrokosmos, forklarer Jan Due. Børnene skal ikke bruge hele ugen på at finde en plads i en for stor gruppe. Børnene finder hurtigt tryghed i et overskueligt og inkluderende fællesskab, hvor alle kan komme til at kende hinanden godt.

Deltagerne bliver udvalgt på baggrund af indstillinger fra fagpersoner i Odense Kommune. Det er skolefolk, socialrådgivere og andre med kendskab til de udsatte børn, der sidder meget hjemme og er uden for fællesskaber. Da der ikke er plads til mange børn, er det meget vigtigt for Odense Lokalforening af Red Barnet at nå de allerdårligst stillede børn.

Også børn har brug for oplevelser

Målet med lejrene er at bryde børnenes ellers farve- og begivenhedsløse ferie.

”Børnene skal have en ferieoplevelse. Det ligger næsten i ordet ’oplevelse’, at det liver op. Vi kender vist alle til, at vi bliver glade af at komme på ferie. At se nye horisonter, smage ny mad og opleve nye dufte gør, at livet bliver mere rigt og større,” forklarer Jan Due. ”Børnene skal ud at mærke, at livet er dejligt.”

Jan Due fremhæver også kvaliteterne i at være i et trygt fællesskab, hvor man helt grundlæggende kan mærke, at man er okay. Det gør noget godt for selvværdet og selvfølelsen.

På ferielejrene kommer skuldrene ned og man slapper af. Det er et vigtigt frikvarter fra bekymringerne. På familielejrene er det naturligvis både børn og forældre, der oplever de positive effekter.

Længerevarende effekt

I løbet af en uge på ferielejr sker næsten en forvandling med børnene. I løbet af ugen udvikler de sig til glade børn med nære kontakter til hinanden. Når børnene kommer hjem, bevares ofte den gode kontakt mellem deltagerne via sociale medier.

Efter ferielejrene forsøger Red Barnet at holde kontakten med børnene. Det kan være i kolonioplevelsesklubber, hvor man eksempelvis kigger billeder fra årets lejre. Man mødes også til julearrangement. Mange af børnene deltager i ferielejrene flere år.

”Det allerbedste ved at være på sommerlejr er, at du møder så mange nye venner, der bare gerne vil lege med dig, fordi de også synes, det er dejligt at møde en, hvor man får sådan en dejlig følelse med, at ’Så vil jeg bare sygt gerne med næste år’!” siger Mathias på 10 år til redbarnet.dk

De frivillige er afgørende

Odense Lokalforening kunne ikke lave ferielejre for udsatte børn, hvis ikke det var for de fantastiske frivillige, som stiller op i deres egen ferie for at gøre noget for andre. Det er mennesker fra forskellige professioner, men der er en overvægt af lærere, pædagoger og andre, der arbejder i ’de bløde fag’. Jan Due fremhæver også, at der er rigtig mange unge frivillige. Han kan ikke genkende et ellers ofte fremstillet billede af de unge som selvcentrerede.

I sagens natur får de frivillige ikke penge får deres indsats, men mange frivillige påpeger, at ”lønnen” er den store glæde, det er at se, hvordan børnene og familierne på ferielejrene i løbet af en uge blomstre op.

Jan Due selv husker en episode fra det første år, hvor han var med til at arrangere en ferielejr. Han skulle aflevere to drenge til deres mor på en parkeringsplads efter en ferielejr. Drengene løb glade deres mor i møde og omfavnede hende. Mens hun stod der med sine drenge, kiggede hun op på Jan med tårer i øjnene og sagde: ”Hvor er det længe siden jeg har set dét lys i mine drenges øjne.” Den bemærkning gjorde stort indtryk på Jan Due, for det er netop det ferielejrene skal kunne: Tænde lyset i børnenes øjne.

Hvornår er man fattig?

Red Barnet søger at hjælpe nogle af de udsatte børn, der vokser op i børnefattigdom, hvilket vil sige familier med en indtægt under fattigdomsgrænsen.

Det har været nødvendigt at fastlægge en fattigdomsgrænse på grund af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Det første mål er at afskaffe fattigdom i verden. I delmål 1.2 står, at ”inden 2030 skal andelen af mænd, kvinder og børn i alle aldre, som lever i fattigdom i alle dens dimensioner, halveres i henhold til nationale definitioner”. På den baggrund har Danmarks Statistik udviklet nye indikatorer for relativ fattigdom i Danmark. Ifølge Danmarks Statistiks metode er man at regne for fattig, hvis man har en indkomst på under halvdelen af medianindkomsten, der er den midterste indkomst i Danmark.

Som enlig person er man fattig, hvis man efter skat har 10.100 kr. eller mindre om måneden til at dække alle udgifter til bolig, mad, forsikringer, tøj, medicin, transport, reparationer, fritid osv. For en voksen og et barn er fattigdomsgrænsen 13.125 kr. om måneden.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har beregnet, at 64.500 børn vokser op i børnefattigdom, hvilket vil sige i familier med en indtægt under fattigdomsgrænsen. 64.500 svarer nogenlunde til indbyggertallet i Randers, som er Danmarks sjettestørste by.

Odense er særligt hårdt ramt af børnefattigdom, hvor 8% af børnene vokser op i fattigdom. Vest for Storebælt har kun Morsø og Langeland Kommuner en højere børnefattigdom end Odense. Der er med andre ord et stort behov for Red Barnet Odense Lokalforenings indsats for at afhjælpe situationen for de mest udsatte børn.

Foto: Karsten Julsbjerg Andreasen