Haverne i Odense Kommune skal være giftfrie: Begynder med parker, naturområder og kolonihaver

Mindre gift i haverne er både godt for planter og det grundvand, som vi alle drikker fra tid til anden. Foto: Odense Kommune

I 2017 blev der solgt 20 tons gift mod ukrudt og skadedyr til brug i danske haver.

Det tal vil Danmarks Naturfredningsforening og Landsforeningen Praktisk Økologi gerne gøre mindre, og det skal ske gennem initiativet "Giftfri Have", som vil hjælpe haveejere med at droppe giften i deres have.

Det kræver blot en have at tilmelde sig projektet, for gift er skadeligt for vores grundvand, miljø, dyr og sundhed - uanset hvor det bliver brugt.

Det skriver Raavareguiden.dk.

Nu bliver Odense Kommune også en del af "Giftfri Have", og By- og Kulturforvaltningen er aktuelt ved at opgøre omfanget og placeringen på arealerne, der kan tilmeldes.

"I Odense har vi længe haft giftfri bekæmpelse af ukrudt, og det er helt oplagt, at vi fortsætter ad den vej og bakker op om et initiativ som "Giftfri Have". Kommunens arealer er fælles, så det kommer os alle til gavn, når vi kan undvære giften. Samtidigt håber jeg også, at forvaltningen på den måde kan være med til at inspirere Odenses mange haveejere til at få en giftfri have," siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

Hos Vandcenter Syd glæder man sig over, at Odense Kommune bakker op om "Giftfri Have". I Danmark bruger man grundvand til drikkevand. Hvis haveejerne dropper giften, gør det faktisk en forskel for grundvandet - og dermed også drikkevandet.

"I Danmark bor vi mange steder direkte oven på vores drikkevand. Derfor er det rigtig fornuftigt at droppe gift, der kan risikere at sive ned og forurene grundvandet. Vi håber, at mange haveejere vil følge Odense Kommunes eksempel og gøre deres haver giftfri. Det er alt sammen med til at beskytte fremtidens drikkevand," siger VandCenter Syds direktør Mads Leth.

Gratis tilmelding

Blandt de mulige arealer i Odense Kommune kan være parker, anlæg, naturområder, kolonihaver på kommunal grund og lignende. 

Det vil fortsat være tilladt for kommunen at bekæmpe rotter og hvepse som hidtil, mens det kan være nødvendigt at undtage områder, hvor der af sundheds- og sikkerhedsmæssige hensyn er behov for bekæmpelse af myrer og andre insekter med gift. Det kan være omkring køkkener og lignende.

By- og Kulturforvaltningen forventer at kunne foretage tilmeldingen i løbet af efteråret.

Aktuelt er der på landsplan tilmeldt næsten 19.000 haver på i alt 10.831 hektar. Det dækker over både private haver, arealer hos vandselskaber og virksomheder samt kommunale arealer i fem kommuner. De tilmeldte haver er med til at spare grundvand, natur og os alle sammen for påvirkning fra sprøjtegift. Tilmelding er gratis og du får:

  • Havehæfte fyldt med konkrete råd om, hvordan du passer og plejer din have uden gift
  • Månedligt nyhedsbrev, som giver dig tips og tricks til, hvordan du tackler sæsonens haveglæder og -udfordringer
  • Mærke til postkassen, hvis du vil vise andre, at din have er giftfri