Globalt selskab skal stå for driften af letbanen de første 15 år

Illustration af Hjallese Station, som det kommer til at se ud i fremtiden.

Odense Byråd har godkendt Odense Letbanes indstilling af Keolis Danmark A/S som driftsoperatør på letbanen. Keolis Danmark A/S står i forvejen for driften af bybusserne i Odense for Fynbus. Kontraktprisen er samlet set cirka 1,2 milliarder kroner, hvilket er inden for det samlede driftsbudgets rammer.

Keolis Danmark A/S er en del af det globale selskab Keolis, hvis hovedkontor ligger i Paris. Selskabet, der er delvist ejet af de franske statsbaner, driver blandt andet flere metrosystemer, 23.000 busser og i alt 16 letbaner fordelt over hele verden, herunder Aarhus Letbane. På verdensplan har Keolis 63.000 på lønningslisten.

Det er altså et stort selskab med letbaneerfaring, der skal køre letbanetogene, når Odense Letbane ifølge planen er klar til at køre ud ad skinnerne sidst i 2020.

Sidste store kontrakt

I forbindelse med anlægget af letbanen har Odense Letbane P/S tegnet to store kontrakter. Først var der kontrakten om det indledende anlægsarbejde med flytning af veje, fortove og cykelstier. Dernæst var der kontrakten om anlæg af transportsystemet bestående af skinner, master, stationer, køreledninger og drifts- og vedligeholdelsescentret.

Hertil kom aftalen om leverancen af de i alt 16 letbanevogne. Og nu også kontrakten på drift og vedligehold de næste 15 år. Alle kontrakter holder sig inden for såvel anlægs- som driftsbudgettets rammer. Dermed er der opnået optimal sikkerhed for at kunne levere letbanen til den forventede pris.

Borgmester Peter Rahbæk Juel udtrykker da også tilfredshed med kontrakterne:

”Jeg er glad for, og jeg vil også gerne rose Odense Letbane for, at det er lykkedes at lande en kontrakt inden for den samlede budgetramme for driften. Det giver en økonomisk tryghed på udgiftssiden, der rækker adskillige år ud i fremtiden. Det er også betryggende, at der nu er valgt en operatør, som er kendt i byen i forvejen – og som endda har erfaring med at drive letbane i Danmark.”

Administrerende direktør for Odense Letbane, Mogens Hagelskær, er også glad for, at selskabet er kommet så langt.

”Vi har nået en afgørende milepæl i projektet,” siger Mogens Hagelskær.