Er der ikke rødt lys meget længe?

De røde lys har fået gjorde borgerne i Odense nysgerrige. Foto: Karsten Julsbjerg Andreasen

Mange trafikanter i Odense har den oplevelse, at det røde lys er tændt uforholdsvis længe i flere lyskryds. På redaktionen har vi hørt teorien om, at der er blevet rødt længere for gradvist at vænne trafikanterne til det, inden letbanen begynder at køre. Vi har kigget nærmere på det røde lys og realiteterne bag.

Når man holder for rødt lys – og særligt hvis man har travlt – kan det virke som om, at der er rødt lys i overdrevent lang tid. Måske er det ved et rødt stopsignal, at nogen har fået den tanke, at Odense Letbane måske arbejder pædagogisk med det røde lys. At man gradvist har det røde lys tændt længere, for at trafikanterne ikke vil bemærke det så tydeligt, når letbanen i fremtiden skal igennem flere lyskryds.

For det er vel en korrekt antagelse, at der for øvrig trafik vil være rødt lys i længere tid i et lyskryds, hvor letbanetogene passerer i sammenligning med almindelige trafikkryds uden letbane?

Letbanetog endnu et element i mange kryds

I mange lyskryds skal letbanen fremover dele pladsen med andre trafikformer. Letbanen bliver et ekstra element, der skal have tid i krydsene for komme over uden at ramme andre trafikanter.

Kommunikationskonsulent, Søren Balle Christiansen, Odense Letbane P/S forklarer, at lyssignalerne bliver styret sådan, at letbanen først får grønt lys, når toget når til krydset. Når der ikke kommer letbanetog, udgør letbanen ingen tidsmæssig forsinkelse i krydsene.

Når der kommer letbanetog, får parallelt kørende trafik grønt lys. Skal man i kryds på tværs af sporet, vil der være en længere ventetid, når letbanetoget kommer igennem krydsene. Søren Balle Christiansen påpeger dog, at letbanetogene kun er 30 meter lange. Gennemkørselstiden, og dermed spærring for færdsel der skal krydse sporet, vil være relativt kort.

”Det er derfor ikke en forventning, at letbanen vil påvirke den øvrige trafik i krydsene væsentligt,” siger Søren Balle Christiansen.

Rødt lys for en vandrehistorie på skinner

Fra Odense Kommune oplyses, at man ikke har ændret lyssignalerne for at forberede trafikanter på længere ventetider. Dermed er det røde lys tændt for denne myte, inden den rigtigt kommer på skinner.

Det er dog korrekt, at flere kryds har fået midlertidige programmer for at afvikle trafikken, mens der lægges skinner. I den periode kan lysreguleringen opleves som uregelmæssig, og det kan føles som om, at der er uforholdsvis meget rødt lys.