Ensretning af trafikken på Vestre Stationsvej

Indtil midten af maj må trafikanterne på Vestre Stationsvej i vestgående retning mellem Fjordsgade og Vesterbro ud på en omvej. Årsagen er anlægget af letbanen. Ensretningen træder i kraft tirsdag den 15. januar.

Ensretningen er for trafik mod øst. Bilister i vestgående retning skal ud på en omkørsel via Fjordsgade, Rugårdsvej og Grønløkkevej. Afspærringen bliver opstillet mandag 14. januar, men ensretningen træder dog først i kraft dagen efter.

Cyklister kan derimod fortsat cykle i begge retninger på Vestre Stationsvej.

Krudthusgade og Store Glasvej spærres af mod Vestre Stationsvej

Det er ikke første gang, at dele af Vestre Stationsvej er ensrettet i forbindelse med letbanearbejdet. Sidst var det i en periode i foråret 2018.

Nu skal der anlægges skinner, bygges stationer, opsættes master til køreledninger og så videre. I den forbindelse skal letbanens sporentreprenør, COMSA, bruge en del af vejarealet til arbejdsareal, og derfor er ensretningen nødvendigt, oplyser Odense Letbane.

Anlægsarbejdet får også betydning for nogle af sidegaderne. Krudthusgade og den sydlige del af Store Glasvej bliver i perioden spærret ud mod Vestre Stationsvej. Beboerne på Vestre Stationsvej vil fortsat have adgang til deres indkørsler.

Fortsat ensrettet på Middelfartvej og Stadionvej

Længere mod øst på Østre Stationsvej giver letbanearbejdet også udfordringer. Der anlægges nye veje, cykelstier og fortove for at gøre plads til letbanen på nordsiden mellem Byens Bro og Rugårdsvej. Her kan trafikken køre i begge retninger, men pladsen er indskrænket.

Der er fortsat ensretning på en strækning på Middelfartvej og Stadionvej indtil marts 2019.

På Stadionvej gælder ensretningen både bilister og cyklister. Cyklister, der skal via Stadionvej til Richard Møller Nielsens Plads, skal trække cyklen på fortovet.

Læs også

Tinglysning - Vil du gerne vide værdien af naboens hus? Så kan du bruge tinglysning til at slå pris og gæld på alle danske huse og lejligheder.