Borgmesteren støtter politiets skrappe fremfærd i Vollsmose

Foto: Kim Matthäi Leland

Fyns Politi har forlænget perioden for både visitationszonen og den skærpede strafzone i Vollsmose til den 7. marts 2019 klokken 12.00. Det skyldes den igangværende konflikt mellem nogle kriminelle grupperinger. Borgmester Peter Rahbæk Juel bifalder, at politiet tager hårdt fat over for banderne.

Visitationszonen blev oprettet den 25. januar 2019 på baggrund af en hændelse med skud i Bøgeparken. Fire dage senere blev der igen afgivet skud. Denne gang i vejkrydset Åsumvej/Vollsmose Allé. Heldigvis blev ingen ramt ved de to episoder.

I et afgrænset område inden for visitationszonen indførte politidirektøren den 1. februar en skærpet strafzone.

Hvad betyder de to zoner?

I visitationszoner kan politiet uden konkret mistanke foretage stikprøvevisitationer af personer, af personers ejendele, samt af biler. Politiet søger i zonen efter våben og sprængstof, som skal fjernes fra området for at sikre trygheden.

I tilfælde af et ekstraordinært kriminalitetsbillede, som man oplever i Vollsmose i øjeblikket, kan politidirektøren efter eget skøn udpege en skærpet strafzone. Utryghedsskabende kriminalitet begået i en skærpet strafzone kan straffes med henimod det dobbelte i forhold til normalt.

Den skærpede strafzone er afgrænset af Vollsmose Allé mod øst og Åsumvej mod syd. Det drejer sig om Bøgeparken, Egeparken, Fyrreparken og området omkring Vollsmose kirke og bibliotek.

Klare politiske udmeldinger

Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), har fulgt episoderne i Vollsmose tæt, og han er klar i sin opbakning til politiets hårde linje over for banderne.

"Kampen imod banderne er et langt sejt træk. Og ingen - særligt de kriminelle - skal være i tvivl om, at i Odense slækker vi ikke trykket på de kriminelle et eneste sølle sekund. Vi vil ikke have bander i byen,” siger Peter Rahbæk Juel.

Banderne går ikke længere med rygmærker, og bandekonflikten optager ikke medierne så meget som tidligere, men Peter Rahbæk Juel er helt klar over, at problemerne langt fra er håndteret. Han ser ikke rygmærkerne som problemet, men er derimod fokuseret på bandernes kriminelle og asociale adfærd. Og det glæder ham, at politiet griber så kontant ind, straks konflikterne udvikler sig.

Foruden politiet er også flere af kommunens nøglemedarbejdere, borgere, erhvervsdrivende og frivillige organisationer aktive for at skabe ro og gode vilkår i den hårdtprøvede bydel, Vollsmose.

”Hele byen står sammen om, at vi ikke vil finde os i deres asociale adfærd, og det er betryggende, at Fyns Politi kan tage skrappe midler i brug over for banderne," siger Peter Rahbæk Juel.