Børn- og ungerådmand inviterer borgere til at bidrage til Den sidste Vollsmoseplan

Send mig dit forslag til, hvordan det bliver bedre at vokse op som barn i Vollsmose i fremtiden! Sådan lyder det fra børn- og ungerådmand, Susanne Crawley Larsen, til borgerne i Vollsmose. Hun opfordrer dem til at maile deres gode idéer til hende.

"De kommende nedrivninger og ombygninger af boliger i Vollsmose er indtil nu løbet med overskrifterne. Men overordnet handler det om at skabe en bedre fremtid for de børn, unge og familier, der bor i bydelen. De har haft så ulige muligheder sammenlignet med resten af byen, at vi ikke kan ignorere det," siger Susanne Crawley Larsen og fortsætter: "Ambitionen om, at Vollsmoses børn skal leve sunde, gode og trygge børneliv deles af politikerne og forældrene. Derfor vil jeg gerne inddrage borgerne endnu mere i den kommende proces."

Politikerne i Børn- og Ungeudvalget er henover foråret blevet præsenteret for forskellige modeller for, hvordan man fremover kan løfte børnene gennem sundhedsplejen, dagtilbud, skole og i et tættere samarbejde med forældrene. Bag forslagene ligger et stort arbejde med indsamling af data, forskning og ikke mindst faglige erfaringer fra medarbejdere, der arbejder med børn, unge og familier i Vollsmose.

"Vi står på et virkelig fagligt stærkt fundament. Men jeg får også brug for børnenes stemmer, de unges stemmer, mødrenes og fædrenes stemmer og bedsteforældrenes, når vi spørger os selv, hvordan vi får alle med? Hvordan bør vi kommunikere? Hvilke gode oplevelser har børn og voksne med kommunens tilbud, som de ønsker sig mere af? Eller har de en god idé til noget helt nyt? Måske har de blik for noget, der kan være vigtigt for de kommende beslutninger," siger Susanne Crawley Larsen. 

Børn- og Ungeudvalget skal i løbet af efteråret lægge sig fast på, hvilke initiativer de ønsker at gå videre med i den samlede plan for børn og unge i Vollsmose.

Susanne Crawley Larsens mailadresse er: sucl@odense.dk - og hvis dansk er svært, er man også velkommen til at skrive på sit modersmål.