Ledigheden i Odense har ikke rykket sig

Foto: Shutterstock

De nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at den sæsonkorrigerede ledighed i april 2019 er 4.441 fuldtidspersoner.

Det svarer til 4,7 % af arbejdsstyrken i Odense Kommune. De nye tal betyder, at ledighedsprocenten i Odense er uændret fra marts til april 2019.

For hele landet er ledighedsprocenten ligeledes uændret fra marts til april 2019. I hele landet er ledighedsprocenten i april 2019 på 3,7 %.

"Vi får stadig mange folk i arbejde, og derfor er ledigheden heller ikke steget. Men når ledigheden endnu engang er uændret i Odense og på landsplan, siger det måske også lidt om de udfordringer, som vi og mange andre kommuner oplever - nemlig at det ikke bare sådan er ligetil at få alle i job. Men vi skal alle gøre en indsats for at få de sidste med. Det arbejder vi hårdt på sammen med både virksomheder, a-kasser og uddannelsesinstitutioner. Når vi alle går sammen, tror jeg på, at det nok skal lykkes at få banket ledigheden længere ned," siger beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro i en skrivelse fra Odense Kommune.

Odense indtager en 8. plads i ledighedsplaceringen i april 2019. Dvs. Odense har landets 8. højeste ledighedsprocent. I marts 2019 havde Odense landets 7. højeste ledighedsprocent.

Den aktuelle ledighedsprocent er 4,3 % svarende til 4.123 fuldtidspersoner.