Visitationszonen ophæves

Dags dato er der ikke længere visitationszone i Odense. Foto: Politi.dk

Politidirektøren i Fyns Politi forlænger ikke visitationszonen, der udløber onsdag.

Siden 11. september klokken 12.00 har der været oprettet  visitationszone i Vollsmose og Korsløkke i Odense. Zonen har siden været gældende, men forlænges ikke, når den udløber i løbet af onsdagen. 

”Vi har i den forløbne periode ikke haft nogen hændelser, der giver anledning til at forlænge visitationszonen. Det er derfor vores vurdering, at trygheden umiddelbart er genskabt. Der skal dog ikke herske tvivl om, at vi fortsat holder et knivskrapt øje med striden mellem de to grupperinger i området. Der skal heller ikke herske tvivl om, at vi er parate til at genindføre visitationszonen, hvis vi finder det nødvendigt. Det skal være både sikkert og trygt for borgerne at færdes og bo i Vollsmose, Korsløkke og de nærliggende områder”, siger vicepolitiinspektør Jesper Pedersen, Fyns Politi.

Fyns Politi vil i løbet af eftermiddagen udsende en pressemeddelelse om, hvor mange visitationer, der er foretaget, samt hvilke fund der er eventuelt er gjort og rejst sigtelser for.