Trods mange penge til kulturen har Odense relativt få idrætsfaciliteter

Det skorter ikke på mulighederne for at dyrke idræt og andet sport i Odense. Foto: Karsten Julsbjerg Andrease

Som stor dansk by med udtalt ambition om at blive en dansk storby har Odense meget at byde på. Ikke mindst på det kulturelle område har Odense oprustet de senere år med opførelsen af Odeon, men hvordan ser det ud på idrætsområdet sammenlignet med andre kommuner?

I sammenligning med de fem øvrige store byer i Danmark var odenseanerne i 2018 dem, som betalte allermest til kulturen. Det blev til 978,00 kr. pr. indbygger, hvilket eksempelvis var ca. 85% mere, end hver københavner skulle have op af lommen til kultur i Københavns Kommune.

Kultur er som bekendt mange ting, så mange skattekroner til kultur betyder ikke nødvendigvis mange idrætsfaciliteter i sammenligning med andre kommuner.

Adskillige idrætsfaciliteter

Lad os slå det fast med det samme: Odense er på ingen måde uden idrætsfaciliteter af næsten enhver art. Det kan blandt andet nævnes, at kun Aalborg Kommune har flere ridebaneanlæg end Odense Kommune.

Odense Kommune er også blot én ud af i alt seks kommuner, der har et alpint skianlæg. Og mange kommuner vil sikkert misunde vores overdækkede cykelbane og to skøjteanlæg.

Danmarks Statistik har indsamlet data fra Idrættens Analyseinstituts og Lokale og Anlægsfondens Facilitetsdatabase. Det fremgår af data heraf, at foruden førnævnte idrætsfaciliteter er der i Odense Kommune 41 fitnesscentre, 3 golfanlæg, 45 idrætshaller på 800 m2 eller derover, 13 mindre idrætshaller, 16 skydeanlæg og 8 svømmeanlæg.

Til sammenligning

Listen af idrætsfaciliteter i Odense Kommune er lang, men det er værd at huske, at der er tale om en kommune med mange indbyggere. Skal man sammenligne med andre større og mindre kommuner, kan man som Danmarks Statistik måle pr. 10.000 indbyggere.

I Odense Kommune er der 2,2 større idrætshaller på over 800 m2 for hver 10.000 indbyggere. Det er det laveste tal for alle kommuner på Fyn samt Ærø og Langeland. Langelænderne har 5,6 store idrætshaller for hver 10.000 indbyggere.

Også når det gælder fodboldanlæg har Odense Kommune færre anlæg målt pr. 10.000 indbyggere end nogen anden kommune på Fyn samt Ærø og Langeland.

Det tilsvarende tal for svømmeanlæg er ikke ret meget bedre for Odense Kommune, hvor 10.000 odenseanere kan råde over 0,4 svømmeanlæg. Kun nyborgenserne må svømme tættere, for her må 10.000 deles om 0,3 svømmeanlæg.

Danskerne har i gennemsnit adgang til 3 gange flere tennishaller end odenseanerne har målt pr. 10.000 indbyggere.

Måske en skæv sammenstilling

En sammenligning med mindre landkommuner kan godt være en anelse urimelig på dette punkt. Det hører med til perspektiveringen, at disse landkommuner oftest ikke bruger skattekroner på egne teatre, operahuse, kunstmuseer og andre kulturinstitutioner, som man typisk finder i storbyerne. Derfor kan landkommunerne måske lettere finde midler til anlæg og drift af eksempelvis relativt mange idrætshaller.