Studerendes besvarelser placerer SDU på international liste over Europas bedste universiteter

De studerende er glade for miljøet på Syddansk Universitet. Foto: Karsten Julsbjerg Andreasen

I en international brugerundersøgelse blandt studerende på europæiske universiteter får SDU en placering som nummer 28 blandt Europas bedste universiteter. Udover at være Danmarks bedste på listen scorer SDU også bedre end universiteterne i eksempelvis Finland, Frankrig, Italien og Tyskland.

125.000 universitetsstuderende i 18 lande i Europa har deltaget i undersøgelsen, der kaldes Europe Teaching Rankings 2019. Undersøgelsen bliver foretaget af Times Higher Education. I undersøgelsen er der fokus på forskellige parametre af undervisningen og de studerendes læringsmuligheder.

Ikke overraskende er man på SDU glad for de studerendes positive bedømmelse.

”Vi glæder os over, at SDU også på dette vigtige område har fået en fornem placering. Arbejdet med at udvikle kvaliteten i undervisningen er et meget højt prioriteret område, så vi sikrer at vores kandidater har de bedste forudsætninger, når de kommer ud på arbejdsmarkedet,” siger Bjarne Graabech Sørensen, prorektor på SDU.

Hvem ligger ellers godt på listen?

På Europe Teaching Rankings 2019s liste ses desuden Copenhagen Business School (CBS), der også har en flot placering som nummer 45 blandt de i alt 258 universiteter.

Helt oppe i toppen på en fjerdeplads er UCL. Har man de nationale briller på, skal man dog ikke glæde sig for tidligt. Her er ikke tale om vores UCL (University College Lillebælt), men derimod Londons ældste universitet, University College London.

I det hele taget fylder de britiske universiteter meget i toppen af undersøgelsens hitliste. 15 ud af de første 17 placeringer går til vores naboland mod vest. University of Oxford topper hitlisten med University of Cambridge på andenpladsen.

Foruden britiske universiteter er det kun universiteter fra Spanien og Holland, der er placeret bedre end SDU.

Målrettet spørgeundersøgelse

Undersøgelsen Europe Teaching Rankings 2019 giver universitetsstuderende mulighed for på en skala fra 1-10 at bedømme deres universitet på fjorten parametre angående studiemiljøet. Her kan nævnes områderne samarbejde, læringsudbytte, kritisk tænkning og anvendelse af læring i verden uden for universitetet.  

Spørgsmålene i undersøgelsen falder i fire hovedområder. SDU klarer sig i undersøgelsen særligt godt på spørgsmål om at involvere og engagere de studerende. Man har blandt andet spurgt de studerende, om de har mulighed for at interagere med fakultet og underviserne. Desforuden har man spurgt om, i hvilket omfang universitetet giver muligheder for at lære gennem samarbejde. Alene bedømt på disse parametre ligger SDU som nummer 14 på hitlisten.

Undersøgelsen er foregået via nettet. Times Higher Education tjekker, at respondenterne reelt er indskrevne universitetsstuderende på det relevante universitet. Der skal være mindst 60 studerende, som bedømmer et universitet, for at universitetet kan optræde på hitlisten. Det er en af forklaringerne på, at ”kun” 258 europæiske universiteter er med på hitlisten. Fra Danmark er kun SDU og CBS med på listen ud af i alt otte danske universiteter.