Priser på villaer, rækkehus og ejerlejligheder stiger stadig i Odense

Til salg-skiltene får ikke lov til at slå rod i Odense. Foto: Karsten Julsbjerg Andreasen

Der er gang i den lokale ejendomshandel med stigende priser. Er man boligejer i Odense, kan man sidde i sine mursten og blive gradvist mere velhavende. Til gengæld skal køberne grave dybere i lommerne for at erhverve en ejendom.

Villaer og rækkehuse bliver i øjeblikket solgt til en gennemsnitlig kvadratmeter pris på 16.214 kr. i Odense. Det er en stigning på 6,4% på bare et år. Til sammenligning kan nævnes, at det tilsvarende tal på landsplan er 14.409 kr., og på landsplan har stigningen det seneste år været på 2,5%.

Ejerlighederne bliver i øjeblikkelige solgt til 22.338 kr. pr. kvadratmeter i Odense. Det er en stigning på hele 11,2% i forhold til den handlede pris for et år siden. På landsplan er handelsprisen på ejerlejligheder blot steget 0,9%.

Rimeligt hurtigt salg til fornuftige priser

De udbudte ejendomme i Odense sælges generelt hurtigt sammenlignet med både Fyn og Danmark som helhed.

Villaer og rækkehuse har i Odense en gennemsnitlig liggetid på 105 dage mod 115 dage for et år siden. Liggetiden for ejerlejligheder er derimod steget 27,1% det seneste år, men den er dog kun 74 dage.

Hvor liggetiden nok er mest interessant for sælgerne, så er afslagene på handelsprisen naturligvis interessant for både køber og sælger. De seneste tal er fra august 2019, hvor det gennemsnitlige afslag pr. kvadratmeter for rækkehus og villaer i Odense var 557 kr. pr. kvadratmeter, hvilket er 65 kr. højere end landsgennemsnittet. For ejerlejlighederne var afslaget på 468 kr. pr. kvadratmeter. Det er langt under det gennemsnitlige afslag for salg af ejerligheder i hele landet.

Historisk lav rente

Huskøbere er naturligvis optaget af, hvilke udgifter de står med efter et huskøb. Den største udgift er typisk afdrag og renter på realkreditlån samt eventuelt banklån til finansiering af købet. I disse år er renten på tinglyst gæld i fast ejendom enestående lav. Næppe mange økonomer ville få for år siden have troet, at det nogensinde ville blive muligt at få 30-årige lån med en fast rente på blot 0,5% til en kurs tæt på 99.

Seniorøkonom hos Forbrugerrådet Tænk og ekspert i boligøkonomi, Morten Bruun Pedersen, har til DR-Nyheder udtalt, at vi kan være tæt på, at man inden længe kan få et 30-årigt lån til 0 procent i fast rente.

God økonomi i Danmark

Foruden en lav rente hænger ejendomspriserneæs fortsatte stigning også sammen med, at det generelt går godt for dansk økonomi. Siden finanskrisen har væksten været positiv i Danmark i det hele taget. Det danske bruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger er blandt de højeste i EU, fremgår det af statistik fra Eurostat og Macrobond. Ifølge Globalis var der blot otte lande i verden, der i 2018 havde en højere BNP pr. indbygger end Danmark.

Siden 1966 er vi blevet en million flere indbyggere i Danmark, og alligevel har Danmarks Statistik beregnet, at pr. indbygger er BNP målt i faste priser mere end fordoblet siden 1966.

Den gunstige konjunkturudvikling påvirker positivt danskernes købekraft, der også kaldes realefterspørgslen.

Lidt flere end 57% af danskerne bor i ejerbolig, og skønt der bygges mange spændende lejeboliger i disse år, er lysten til at eje stadig stor. Sidste år steg antallet af boligejere med 3.000 i Danmark ifølge Danmarks Statistik