Nyt initiativ: Tyve kænguruer flytter i disse dage ind i Odenses børnehuse

Børnene i Børnehuset H.C. Ørsted kastede sig med det samme over de nye bøger i kænguruens lomme. Foto: Odense Kommune

Tyve kænguruer med lommen fuld af bøger får i disse dage nye hjem. De er nemlig på vej ud i nogle af Odenses børnehuse, hvor de skal hjælpe med at udvikle børnenes sproglige færdigheder.

Mini-bibliotekerne, udformet som kænguruer, skal samtidigt gøre det lettere for forældre at låne bøger med hjem, så de kan bygge videre på medarbejdernes sprogarbejde efter aftensmaden eller hvornår det nu bedst passer ind i familielivet.

Sprogtilegnelse

Forskningen er leveringsdygtig i mange data om børns sprogtilegnelse, og her viser det sig for eksempel, at danske børn ikke er lige godt stillet ved skolestart. 

"Med den betydning social baggrund har for barnets sprog, kan vi som ansvarlige politikere og medarbejdere i vore dagtilbud ikke være andet bekendt end at forsøge at udligne den forskel. Et godt og alderssvarende sprog er afgørende for et barns sociale liv, uddannelsesniveau og mulighed for at kunne forfølge sine drømme senere i livet," siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen.

Børn af forældre med ingen eller kort uddannelse har seks gange større risiko for at have dansksproglige problemer, når de starter i skole, og hvis børnene har forældre med en ikke-vestlig baggrund er risikoen for at have dansksproglige problemer 14 gange så stor. 

International forskning har desuden vist, at en 3-årig fra et højtuddannet hjem har hørt 30 millioner flere ord, end en 3-årig fra et hjem, hvor forældrene har en kort uddannelse.

Dette vil Odense Kommune gerne kompensere for ved at sætte ekstra fokus på sprog. Nu investerer Børn- og Ungeforvaltningen 1,2 millioner kroner i samarbejdet mellem børnehusene og Odense Bibliotekerne. Det er biblioteket, der leverer indholdet i kænguruernes lommer i form af bøger, der nøje er udvalgt til både vuggestue- og børnehavebørn. Formålet er at styrke alle børns sproglige udvikling ved dels at give dem erfaringer med at få læst højt sammen med forældrene, dels selv at få erfaringer med at læse.

"Fra bibliotekernes side bliver der gjort meget for at styrke læselysten hos alle børn, og kænguruerne er et virkelig godt projekt. Vi har mange dygtige ansatte i børnehusene, men det er forældrene, som har den afgørende rolle i børnenes sprogudvikling. Derfor skal vi gøre det nemt for dem at læse og lære med deres børn. Her kommer de udstationerede kænguru-biblioteker i børnehusene til at spille en vigtig rolle, for nu bliver det nemt og enkelt for alle at låne en spændende bog med hjem til højtlæsning," siger Jane Jegind (V), der som by- og kulturrådmand også står i spidsen for Odense Bibliotekerne.

Kænguruer er også tidligere sendt ud i børnehuse i Odense - når alle 20 nye i starten af maj er hoppet på plads, er antallet nu oppe på 46.

Alle medarbejdere kompetenceudvikles

I november 2017 vedtog Børn- og Ungeudvalget en politisk strategi for arbejdet med sprog i Odenses dagtilbud. Målet er, at alle Odenses børn har lige muligheder for at klare sig godt i skolen.

I den forbindelse blev der afsat 1,2 millioner kroner til, at samtlige ansatte i dagplejen, vuggestuer og børnehaver i 2018-2021 bliver kompetenceudviklet i, hvordan man stimulerer børnenes sprogudvikling.