Nu sættes letbanens første køreledninger op

Køreledningerne sættes op. Foto: Odense Letbane

Næste fase af anlægget af Odense Letbane er gået i luften. På kørestrømsmasterne monteres nu tværbomme, der skal bære de strømførende køreledninger. Dette arbejde er allerede i gang på en kort strækning ved letbanens kontrolcenter i Hjallese.

På letbanesporet ved kontrol- og vedligeholdelsescenteret kan man i øjeblikket se et lidt ejendommeligt køretøj. Det ligner på afstand en lastbil med en lift påmonteret ovenpå. Kommer man tættere på, kan man se, at køretøjet foruden store lastbilhjul med dæk også er udstyret med stålhjul, der passer på letbaneskinnerne.

Køretøjet kaldes en MEWP, der står for Mobile Elevated Working Platform, der meget godt beskriver dets formål. Fra køretøjets platform kan teknikkere montere tværbomme og køreledninger over skinnerne.

Ledninger op til prøvekørsler

Det første togsæt med leverings-nummer 001 er færdiggjort og bliver i øjeblikket testet af leverandøren Stadler på et testanlæg i Berlin. Der er primært tale om statiske test, hvor toget står stille på sporet. Al teknik – herunder nødsystemer – skal testes grundigt. Man tester også, at vognene er vandtætte, så odenseanerne kan komme tørskoede frem med letbanen i regnvejr.  

Indenfor overskuelig fremtid skal de første prøvekørsler finde sted på Odense Letbanes egne skinner, og det skal foregå på en strækning ved kontrol- og vedligeholdelsescenteret. Derfor skal køreledningerne nu op, så der kan sættes strøm på letbanen. Det oplyser Odense Letbane i en pressemeddelelse. 

Et omfattende arbejde med køreledninger

Alle kan forestille sig, at det er et stort anlægsarbejde at anlægge de ca. 14,5 km spor, som letbanetogene skal køre på. Man skal dog ikke undervurdere arbejdets omfang ved at etablere køreledningerne. Der skal opstilles cirka 650 master til letbanens kørestrøm. På masterne monteres tværbomme, der skal bære køreledningerne.

Nogle steder med smalle gadeforløb, hvor husfacaderne ligger tæt på letbanesporet, bliver der opspændt wirer, som køreledningerne kan hænge i. Selve køreledningerne bliver hængt stramt op i sektioner, der kan være op til 1,6 kilometer lange.  

Køreledningerne hænges op af specialister fra Spanien. Arbejdet, der vil vare ca. et år, foregår primært inden for letbanesporets afgrænsning og vil ikke nævneværdigt forstyrre den øvrige trafik. 

Letbanetogene drives af 750 volt jævnstrøm, der kommer fra i alt otte transformerstationer fordelt langs letbaneruten. Det er en politisk beslutning, at letbanen skal have strøm fra køreledninger i stedet for eksempelvis en form for batteriløsning. Strøm fra køreledninger vurderes at være en afprøvet og driftssikker løsning, som også fungerer under nordiske vejrforhold.