Nu overtager letbanen Nyborgvej - bilister sænker farten og cykelstien inddrages

Foto: Kasten Julsbjerg Andreasen

Så er dagen her. Mandag 8. april starter Odense Letbanes arbejde med at anlægge skinner, stationer og tekniske installationer til letbanen på Nyborgvej.

Arbejdet starter på strækningen fra Palnatokesvej til Ørbækvej og udvides senere i retning mod Benediktsgade

I forbindelse med arbejdet skal fodgængere, cyklister og bilister være opmærksom på, at trafikforholdene ændres, så der bliver plads til at arbejdet. Det kommer til at betyde:

I første fase af arbejdet opretholdes dobbeltrettet trafik på hele Nyborgvej for både biler, cyklister og gående. Hastigheden for biler bliver nedsat til 40 km/t, da en del af cykelstierne inddrages til vejbane for at skabe den fornødne plads til anlægsarbejdet.

Senere på foråret bliver det nødvendigt at ensrette Nyborgvej fra Palnatokesvej til Ejby Møllevej, i retning ind mod byen, for at skabe den fornødne plads til anlægsarbejdet. Cyklister og gående vil fortsat kunne passere i begge retninger.