Motionisterne valfarter til Odense

Foto: Shutterstock

Odense vil gerne bryste sig af at være en sund by med gode muligheder for motion på tværs af mange forskellige sportsgrene og motionsarter.

Dette udmønter sig nærmest månedligt i nye event og kampagner, der skal få flere folk til at give sig i kast med motion på daglig basis - og det er noget, der virker. Flere og flere odenseanere dyrker motion i sportsklubberne, og byens fokus på større sportsbegivenheder er noget, der lokker både eliten og amatørerne til byen. Alt fra Counter Strike til håndbold og fodbold er i høj kurs, og Odense har på den seneste lokket flere og flere store events til byen.

Mange forskellige sportsgrene blomstrer i byen

Odense er en meget alsidig by på godt og ondt, hvor befolkningssammensætningen er meget forskelligartet - og det gælder ligeledes for byens mange sportsklubber. I Odense kan man dyrke alt fra de traditionelle sportsgrene som håndbold, fodbold og basketball til mere eksotiske sportsgrene, som f.eks. cykling, kampsport og e-sport. Sidstnævnte regnes nok stadig ikke for decideret motionskrævende, men faktum er, at Odense er blevet en by, hvor langt de fleste sportsgrene trives sammen og hver for sig. Medlemstallene følger generelt landsgennemsnittet, men på det seneste er byens eliteklubber for alvor blomstret op på ny. Med god sportsernæring og hård træning er det lykkes for byens bedste kvindehold at blive en magtfaktor i den bedste række, og OB sørger også for sportslig succes i fodbold på ny. Der er optimisme i byen, og det lokker flere og flere talenter til byen.

Gode uden- og indendørs rammer til alle

Ét andet fokuspunkt for Odense generelt over de seneste fem år har været et ønske om at skabe bedre muligheder for motion for alle befolkningsgrupper. Dette har ført til opbygningen af mange forskellige udendørs faciliteter, der f.eks. gør det muligt for alle at tage deres basketbold under armen og spille basket på havnen. Herudover er der mange steder opbygget hele fitnessområder, hvor man kan styrke kroppen ganske gratis og i selskab med andre. De indendørs rammer for sport og motion er ligeledes blevet prioriteret højere gennem de seneste år, hvorfor motionister i alle aldre og på alle niveauer har mulighed for at være med. Byens løbeklubber oplever også større tilgang af motionister fra andre kommuner, hvorfor man virkelig kan tale om, at motionisterne valfarter til byen.

Fokus på sund livsstil er vejen frem

Som det gør sig gældende alle andre steder i landet, så er Odense de senere år hoppet med på den sunde bølge i forhold til livsstilsændringer. Børnene i institutionerne og de ældre på plejehjemmet får i stigende grad sundere mad, hvilket generelt er med til at billige en sundere livsstil, og tendensen spreder sig også til andre grupper af odenseanere. Kommunen bidrager med forskellige tilbud for fællesspisning, hvor fællesskab og sund mad er i højsædet, og herudover er der fokus på sundhed overalt i systemet. Det sunde fokus bidrager i den grad til, at folk kommer ud og motionerer mere - det er en gevinst for både Odense som by, men også for de folk, der deltager aktivt.

Alt i alt bliver Odense ved med at skabe sundere og mere inspirerende rammer, hvor motion og sund mad går hånd i hånd. Det er derfor ikke sært, at motionister valfarter til byen for at opleve de gode rammer!