Byens børn stiller klare krav til de lokale politikere

Der bliver diskuteret ivrigt til mødet. Foto: Odense Kommune

150 unge fra byens grundskoler og ungdomsuddannelser mødtes forleden i skoletiden til et møde med borgmesteren og en rådkvinde. Politik er et spørgsmål om at prioritere, og lokale politikere har inviteret borgerne ind til velfærdsmøder for at drøfte prioriteringer i fremtidens velfærd i Odense Kommune.

 

Fredag stimlede engagerede børn og unge sammen i gymnastiksalen på Holluf Pile Skole til en lektion i demokratilære med borgmester Peter Rahbæk Juel samt børn- og ungerådkvinde Susanne Crawley Larsen.

Politikerne havde inviteret børnene til et voksenfrit velfærdsmøde for at høre de fremtidige vælgeres synspunkter omkring velfærd det næste tiår. Kommunen står overfor store udfordringer på området, hvor der frem mod 2030 forventes 4.000 flere ældre og 2.800 flere små børn i Odense Kommune. Det vil presse kommunens økonomi.

Børnenes stemme er vigtig

I et demokrati er det vigtigt, at man kan ytre sig. Det gælder også for børn og unge uden stemmeret. Ida Nørgaard Hansen, der er 16 år og går på Tornbjerg Gymnasium forklarer: ”Mange af os unge kan godt tit føle, at vi ikke er gamle nok til at have en holdning og ikke rigtig kan få indflydelse på ting. Derfor har arrangementet i dag været mega-vigtigt. Det betyder noget, at rådkvinden og borgmesteren tager sig tid til os og virkelig lytter.”

”Man behøver ikke at have stemmeret for at have en holdning til det, der foregår i ens by,” fastslår Susanne Crawley Larsen, der tilføjer: ”Blandt andet klimadagsordenen har vist, at børn og unge kan debattere og flytte holdninger. De ser muligheder fremfor begrænsninger, vil gerne bidrage og kommer med en smittende begejstring. Det har været en fornøjelse at lytte til deres mange konstruktive input og idéer.”

Borgmester Peter Rahbæk Juel er helt enig. Han mener, at de voksne kan lære meget af de næste generationers blik på fremtidens velfærd.

”Når vi skal skabe forandringer, er der brug for et stærkt samarbejde mellem børn, unge og politikere. Der skal skaffes penge - det er voksenarbejde. Men når vi skal finde de gode løsninger, har vi brug for børnearbejde - sagt med et glimt i øjet. Det er vigtigt, vi lytter og forstår, hvad børnene tænker, drømmer om og vil. For det er vores ansvar at bane vej for deres fremtid,” siger Peter Rahbæk Juel i en pressemeddelelse.

Gode input til en 2030-plan for velfærden

Fra hvert velfærdsmøde er indsamlet ideer og tanker, som bliver givet videre til byrådet. På den måde bliver borgernes input en del af arbejdet med at skabe en 2030-plan for velfærden i Odense.

”Det er rigtig rart at føle, at de ikke kun siger, de vil lytte, men rent faktisk også gør det. Jeg håber, det kan være med til at præge den retning, politikerne går i, og jeg går i hvert fald herfra med følelsen af, at det har været en rigtig god dag,” siger 15-årige Amalie Jegind Møllerhøj der går på Seden Skole og er næstformand i Odense Fælleselevråd.

Blandt de største ønsker var gode skoler og uddannelsesinstitutioner med velkvalificerede lærere. Desuden var det som nævnt et stærkt ønske at kunne vokse op i en tryg by uden affald, stoffer og forbrydere.