Der er gået Odense i den: Letbanen flyttes udenfor byen

Politikere og topembedsmænd har haft hemmelige møder afholdt i sene aftentimer bag nedrullede gardiner. Den mørklagte sag drejer sig angiveligt om letbanen, og det ser ud til, at der er ved at gå Odense i den. Letbaneprojektet opgives i sin nuværende form.

Redaktionen har fået kendskab til de hemmelige møder, og vi har set væsentlige uddrag af de tophemmelige referater. Materialet, der også indbefatter vigtige dokumenter i sagen, har vi fået af en af kommunes embedsmand Hans T. Snitch, Tårngade 7, 5000 Odense. Hans T. Snitch, der ønsker at være anonym, har været med til de hemmelige møder og kan fortælle, at lokalpolitikerne er sammenbidte og absolut beslutsomme i denne dystre sag.

Ringe medvind til politisk projekt

Odense Letbane omtales i folkemunde som ’Boyes Banebusser’ efter henvisning til de to gange Boye-borgmestre, der politisk har stået bag.

Rygtet ville vide, at Odense Letbane, der koster 3,309 milliarder kroner at anlægge, skulle have været Boyernes prestigeprojekt. Til politikernes overraskelse var odenseanerne aldrig rigtigt imponerede over tanken om at genindføre en sporvognsteknologi, som ellers var blevet udfaset 1952 i Odense. Da politikerne endvidere valgte at fjerne den eneste nord-sydgående trafikåre, der var gearet til en nutidig trafikmængde, Th. B. Thrigesgade, forudså mange odenseanere trafikal tumult i centrum.

Giver efter for pres

En nylig Megafon-undersøgelse viser, at tilslutningen til letbaneprojektet ikke blot er kørt ud på et sidespor, men nu helt er afsporet.

Ikke mindst de uendelige vejarbejder, ensretninger og omkørsler på Odenses veje har taget humøret fra mange trafikanter og erhvervsdrivende. Der er ganske vist odenseanere med overskud, der har valgt at se det hele som en udfordring: Kan jeg mon finde vej tværs gennem byen, når den vej jeg kørte i sidste uge, nu er spærret? Man har hørt om konkurrencer mellem folk med god tid, megen tålmodighed og hang til labyrinter. De spiller ’Hvem kan bedst finde vej fra A til B gennem junglen af omkørsler?’

De mørklagte møder skyldes netop den stigende modvilje blandt vælgerne. Politikerne har besluttet at tage den radikale beslutning at flytte letbanen uden for byen.

Af referatet kan vi se, at politikerne stadig synes, at en letbane er en god idé, men at den har vist sig så nemt at komme til at lægge i vejen her. Det er lidt som kolde bade – det er principielt en god idé, men den egner sig bedst for andre.

Idéen stammer fra en joke

Det fremgår af de hemmelige referater, at flere politikere er rystet over den massive modvilje borgerne har omkring letbanen.

Borgmesteren, Per Riehbæk Paaske, undrer sig til et møde over, om vælgerne da helt har mistet deres humor:

”Kan man ikke huske alle de år, hvor vi blev drillet med, at OB altid tabte - selv på hjemmebane? Vi forsvarede os med, at det var svært for byens fodboldhold, da vi ikke har nogen let bane. Mottoet blev: Har vi ikke en let bane, må vi lave en letbane.”

At få det bedste ud af det

Politikerne har på de mørklagte møder vurderet frem og tilbage. Man overvejede blandt andet at sælge de indkøbte togvogne, skinner og andet dyrt isenkram, men det var ikke muligt at finde en køber.

Det var vurderingen, at det er nemmere at flytte letbanen end at flytte vælgernes syn på projektet. Derfor anlægges letbanen vest for Odense. Nærmere bestemt tænkes Odense Letbane fremover at skulle forbinde rideskolen i Højme med lufthavnen i Beldringe, hvilket skønnes at ville glæde indtil flere borgere og ryttere i Højmeområdet.

Banen vil gå vest om Næsbyhoved Broby, øst for Korup og vest for Elmelund. Anlægsmæssigt bliver det sværeste at komme uden om golfbanen i Blommenslyst. Det kan derfor blive nødvendigt at ændre golfbanen til en 17-hullers bane fremadrettet.

Politikerne har idéer til, hvordan de allerede udførte anlægsarbejder i Odense kan gøre nytte. Flere politikere er fortalere for, at man sår græs, der hvor letbanen skulle løbe. På den måde får Odense en 14 kilometer lang park med god plads til petanquebaner med mere.

Letbanens kontrolcenter tænkes indrettet som garageanlæg for det nye supersygehus, kaldet OUH2