Skud affyret i aftes: Nu indføres visitationszone

I de næste fire uger er der visitiationszone i Odense. Foto: Rigspolitiet

Siden mandag aften har politiet været massivt tilstede i og omkring Vollsmose. Det skyldes, at Fyns Politi mandag aften modtog anmeldelse om skud var blevet affyret i Fyrreparken. Efterforskningen har bekræftet, at det er sandt, så nu indføres der visitationszone.

Tirsdag stod det klart, at der endnu en gang er behov for visitationszone i Vollsmose, hvor politiet har været til stede med patruljer siden en anmeldelse om skud mandag aften. Det bekræfter Fyns Politi i en pressemeddelelse, hvor politidirektøren i meget klare vendinger forklarer situationens alvor. 

"Det er en meget alvorlig situation, når der skydes på åben gade, hvor uskyldige borgere færdes, og derfor har vi besluttet at indføre visitationszone i området. Visitationszonen giver os bedre mulighed for at finde de våben og de personer, der bruger disse våben. Vi vil gerne sende en klar besked til dem, der skyder, og dem der skaber utryghed om, at vi ikke vil acceptere det. Samtidig vil vi gerne vise beboerne i området, at vi er tilstede, og at vi gør, hvad vi kan, for at genskabe trygheden i Vollsmose," siger politidirektør Arne Gram. 

Visitationszonen gælder fra den tirsdag 17. december klokken 14.00 og - indtil videre - fire uger frem. Planen er pt, at visitiationszonen forbliver aktiv indtil 14. januar klokken 14. 

Personer og køretøjer, der befinder sig i visitationszonen, kan frit visiteres, hvis politiet finder, der er grund til det. '

I dette område gælder visitationszonen. Foto: Fyns Politi

Konflikten ulmer - politiet efterlyser vidner

 

Fyns Politi har indtil videre en formodning om, at der blev affyret skud mandag aften. De foreløbige undersøgelser i Fyrreparken peger i hvert fald i den retning. Det fortæller efterforskningslederen. 

"Vi har været i gang med efterforskningen siden i går aftes, og vi har gjort nogle fund, som understøtter vores formodning om, at der har fundet en skudepisode sted. Vi har bl.a. indbragt nogle køretøjer til nærmere undersøgelse, men vi kan af hensyn til vores efterforskning ikke sige mere," fortæller efterforskningsleder Jesper Weimar Pedersen fra Fyns Politi. 

Fyns Politi har ikke anholdt nogen i sagen og har ej heller meldinger om ramte eller sårede personer.

"Vi står med en konflikt mellem to grupper, hvor vi kender personkredsene særdeles godt. Derfor fortsætter vi selvfølgelig efterforskningen, så vi kan finde de ansvarlige for skyderiet," siger efterforskningsleder Jesper Weimar Pedersen og fortsætter:

"Vi kunne dog godt tænke os at tale med nogle beboere i området, da vi tænker, at nogen må have set eller hørt noget i eller omkring Fyrreparken ved 22-tiden mandag aften."

Så har man hørt eller set noget mistænkeligt i eller omkring Fyrreparken omkring kl 22.00 i går aftes, beder vi om, at man kontakter Fyns Politi på 114.

Om visitationszonen

Det er politidirektøren i politikredsen, der træffer beslutningen om at oprette visitationszone. 

Der henvises til det vedlagte kort med det nærmere bestemt geografiske område, der i øvrigt er afgrænset inden for følgende:

  • Nord for Martinsminde havekoloni/Hindehøjen, mod øst langs Odense Å og Staupudevej til Nyborgvej, mod syd Nyborgvej og Munkerisvej til Ejby Møllevej og mod vest Ejby Møllevej til Skt. Jørgens Gade, Åsumvej og Ejbygade nord for Martinsminde havekoloni/Hindehøjen.

Baggrunden for den geografiske udstrækning er på den ene side, at de implicerede grupperinger er særdeles mobile og hele tiden flytter sig. På den anden side er der lagt vægt på, at det i indledningen nævnte skyderi er foregået i Vollsmose. Hvis politiet skal have mulighed for at foretage visitationer for ulovlige våbenbesiddelser, skal dette kunne ske både i umiddelbar nærhed af de kendte aktuelle adresser og opholdssteder, men også i et større afgrænset område.

Visitationszonen udløber den 14. januar 2020 kl 14.00. Visitationszonen gælder 24 timer i døgnet alle periodens dage. Der vil være mulighed for forlængelse.