Politiet blitzer særligt meget på syv fynske strækninger resten af i år

Foto: Rigspolitiet

Syv vejstrækninger i Fyns Politikreds er blevet udpeget til en målrettet hastighedsindsats med politiets ATK-biler (automatisk trafikkontrol) i 2019.

Vejstrækningerne er udvalgt, fordi for høj hastighed har været en del af årsagen til ulykker med personskade.

"Ved at lave en målrettet hastighedsindsats på disse vejstrækninger håber vi, at få bilisterne til at sætte farten ned til den tilladte - og dermed forebygge ulykkerne. Det er desværre et faktum, at jo højere hastigheden er, jo større er risikoen for alvorlige personskade og trafikdrab. Hastighedsbegrænsningerne er til for at gøre trafikken så tryg og sikker som mulig," siger politikommissær Preben Ingemansen fra Fyns Politi.

De syv vejstrækninger er udpeget på baggrund af retningslinjer fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter samt analyser, hvor Fyns Politi har gennemgået uheldsdata fra Vejdirektoratet  og sammenholdt dem med politiets statistik. Analyserne er desuden om muligt suppleret med hastighedsdata fra MASTRA, Vejdirektoratets database for alle de trafik-/og hastigheds målinger, som Vejdirektorat og kommunerne foretager.

Preben Ingemansen understreger, at selv om der er et særligt målrettet fokus på den syv nedennævnte vejstrækninger, så er der stadig risiko for at møde politiets ATK-biler og øvrige hastighedskontroller rundt i politikredsen. Der foregår løbende hastighedskontroller både på baggrund af borgernes henvendelser og på baggrund af de løbende analyser, Fyns Politi laver.

De syv udpegede vejstrækninger er:

Odense Kommune:

Middelfartvej mellem Odense og Stegsted – tilladt hastighed: 70 km/t
Svendborgvej mellem motorvejen og Højby – tilladt hastighed: 60 km/t
Ejbygade mellem Kocksgade og Risingsvej – tilladt hastighed: 60 km/t

Nyborg Kommune:

Fynske motorvej mellem lavbroen og afkørsel Nyborg V – tilladt hastighed: 110 km/t

Svendborg Kommune: 

Sundbrovej  mellem motorvejens afslutning og Sundbroen – tilladt hastighed: 80 km/t

Faaborg-Midtfyn Kommune:

Albanivej mellem Hedenvej og Lumbyvej – tilladt hastighed: 80 km/t

Middelfart Kommune:

Fynske motorvej i østlig retning ved Nr. Aaby ved indsnævring fra tre til to spor – tilladt hastighed: 110 km/t